Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Kvinneklinikken ved Sørlandet sykehus, Kristiansand, er landsdelens største gyn-/føde avdeling med
ca. 1850 fødsler, 5000 innleggelser og ca. 19 000 polikliniske
konsultasjoner. Vi består av en observasjonspost for gravide, fødeseksjon og
barselseksjon. I tillegg har vi Kvinneklinikkens poliklinikk som
består av svangerskapspoliklinikk, gynekologisk
poliklinikk, barselpoliklinikk og dagbehandling. Kvinneklinikken er delt i
en obstetrisk og en gynekologisk seksjon.

Prenatale pasienter håndteres for tiden fra svangerskapsuke 28, og
risikofødsler fra hele Agder er selektert til Kristiansand.

Vi har ledig 1 x 100 % fast stilling for overlege, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Tiltredelse etter avtale. Lege i spesialisering som har kort tid igjen til
spesialistgodkjenning har også mulighet til å søke.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle
spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer
i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Overlegene rullerer vanligvis mellom obstetrisk og gynekologisk seksjon.
 • Det er tilstedevakt for begge sjikt, som fra høsten 2023 er 9-delt i forvaktsjiktet og 10-delt i bakvaktsjiktet.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer 
 • Lege i spesialisering som har kort tid igjen til spesialistgodkjenning har også mulighet til å søke.
 • Må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst og engasjert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strukturert og fleksibel
 • Faglig engasjement og dyktighet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et høyt faglig nivå
 • Et godt kollegialt arbeidsmiljø
 • En avdeling med stor vekt på teamarbeid
 • Et aktivt forskningssamarbeid med Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Randi Andersen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 419 29 295
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image