Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Kvinneklinikken ved Sørlandet sykehus, Kristiansand, er landsdelens største gyn-/fødeavdeling med ca. 1800 fødsler, 5000 innleggelser og 19 000 polikliniske konsultasjoner. Kvinneklinikken er delt i en obstetrisk og en gynekologisk seksjon. Prenatale pasienter håndteres for tiden fra svangerskapsuke 28, og risikofødsler fra Agder er selektert i Kristiansand.

Vi har ledig 100% fast stilling som lege i spesialisering, spesialitet fødselshjelp og kvinnesykdommer. Ved intern tilsetting, kan det bli ledig annen stilling. 

Kvinneklinikken har avtale med OUS om gruppe-1-tjeneste. Kirurgi-tjeneste ved Sørlandet sykehus, Kristiansand eller Arendal.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utdanningskandidater rullerer mellom obstetrisk og gynekologisk seksjon etter oppsatt plan.
 • Stillingene inngår fra høsten 2023 i 9-delt vaktplan 1:1 med bakvakt tilstede på sykehuset.  

Kvalifikasjoner

 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement og dyktighet 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Et høyt faglig nivå
 • Et godt kollegialt arbeidsmiljø
 • Avdeling med stor vekt på teamarbeid
 • Et aktivt forskningssamarbeid med Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Randi Andersen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 419 29 295
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image