Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Hustadvika kommune oppretter nye ledige fastlegehjemler med oppstart 1. september 2022

Hustadvika kommune har pr. tiden 12 fastlegehjemler, sjukeheimslege og 2 lis1.
Vi har behov for å øke med to nye fastleger hjemler i Hustadvika kommune. Det er muligheter for å starte før 1. september, for de som ønsker det.
 
Beskrivelse av arbeidssted 
Legekontorene i Hustadvika kommune er veldrevne kommunale legekontor. Den som blir ansatt kan velge mellom fastlønn eller få en svært god tilrettelegging for privat drift etter såkalt 0-avtale, der en likevel beholder deler av basistilskuddet. Det jobbes også med en modell der en har fastlønn og beholder en prosentandel av omsetningen.
Det er to nyopprettede fastlegehjemler uten oppstarts kostnader. Listetak ved oppstart er minimum 600 pasienter. Hjemlene vil dekke opp listen til fastlege i Fræna som skal ut i permisjon i 2 år.
Hove total innføres som journalsystem fra medio mai 2023.
Det vil være mulighet for veiledning og det vil bli tilrettelagt for spesialisering
Ønskede kvalifikasjoner
Søker må ha norsk autorisasjon som lege
Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin er velkommen til å søke
Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
Gode samarbeidsevner, personlig egnethet vil bli vektlagt
Lege deltar i interkommunal legevakt og kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke allmennmedisinske oppgaver
 
Søknad sendes
Vi ber om at det blir nytta elektronisk søknadsskjema.
Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg til et eventuelt intervju.
 
Søknadsfrist                                       27.05.2023 
 

 
Søknader vurderes fortløpende. Vil du vite mer? Ta kontakt!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hustadvika kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anders Høe
Tittel: Enhetsleder Helse og Mestring
Telefon: 99048704
E-post: anders.hoe@hustadvika.kommune.no
Navn: Petter Aaberg Holen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 97 58 15 02
E-post: Petter.holen@hustadvika.kommune.no
Navn: Jan Erik Månum
Tittel: Fastlege
Telefon: 99048704
E-post: jan.erik.maanum@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Fastlegehjemler
Arbeidssted
Fræna legekontor
Sentervegen 125
6440 ELNESVÅGEN