Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Unik mulighet:  
Vi kan nå tilby en utdanning innenfor det mest fremtidsrettede og spennende fagfeltet innenfor medisin. Radiologi gir deg en unik kompetanse som det er skrikende behov for i alle
landets hjørner. Enten du vil jobbe i team med klinikere eller gjemme deg bort bak en monitor på
hytta finnes det uendelig med muligheter for radiologer. 
Og ikke nok med det: Du har også muligheten til å jobbe i kanskje verdens hyggeligste småby
(avvikende meninger kan forekomme), Lillehammer. Nærområder med tur- og sykkelgleder og Norges største innsjø med
vannsportmuligheter. Vinterstid gjøres alt om til en snøfylt lekeplass med Norges beste
langrennsområder og alpinanlegg i World Cup-klasse i  nærhet. Kort reisetid både til Oslo for urbane opplevelser og Jotunheimen / Rondane for fjellsport.  

Avdeling for bildediagnostikk på Lillehammer har 4 konvensjonelle laboratorier, 2 ultralyd-laboratorier, 2 CT-maskiner, 1,5 T MR-maskin (ny MR jan/ feb 2024),
samt brystdiagnostisk senter. Avdelingen har i dag 13
overlegestillinger og 6 LIS-stillinger. Lillehammer er en del av
Bildediagnostikk i divisjon Gjøvik - Lillehammer og består av
to avdelinger med felles avdelingssjef. 

Dersom det innen søknadsfristens utløp blir flere ledige stillinger ved avdelingen, vil tilsetting bli foretatt fra den søkermasse som
foreligger. 

Avdelingen tilbyr 6 mnd fri bolig og kan bidra med barnehageplass.

Dersom det innen søknadsfristens utløp blir flere ledige stillinger ved avdelingen, så vil tilsetting bli foretatt fra den søkermasse som
foreligger.

Arbeidsoppgaver

Delta i avdelingens daglige bildediagnostiske arbeid.
Delta i vaktarbeid. For tiden 6- delt primærvaktsjikt. Hvilende vakt på natt.
Delta i lokal og regional internundervisning.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege.
Søker må ha godkjent LIS1.
Må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
Forståelse for norsk helsevesen.
Tidligere arbeidserfaring fra radiologi er en fordel, men ikke et krav.

Personlige egenskaper

Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Er kvalitetsbevisst, selvstendig og strukturert.
Kan håndtere høyt tempo.
Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig.
Har endringsvilje og en fleksibel innstilling.
Har gode formidlingsevner.
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)
Strukturert opplæringsplan i henhold til nasjonale krav for spesialistutdanning.
Et hyggelig arbeidsmiljø med mange gode kollegaer
Mulighet for overgangsbolig i en periode betalt av arbeidsgiver

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Frode Totlund
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91128181
E-post: frotot@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Bildediagnostikk Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer