Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Unik mulighet:  
På Gjøvik er det ledig 100% fast stilling som Lege i spesialisering 2/3 - Radiologi.

Vi kan nå tilby en utdanning innenfor det mest fremtidsrettede og spennende fagfeltet innenfor medisin. Radiologi gir deg en unik kompetanse som det er skrikende behov for i alle landets hjørner. Enten du vil jobbe i team, med klinikere eller gjemme deg bort bak en monitor på hytta, finnes det uendelig med muligheter for radiologer. Kommer du til Gjøvik får du jobbe i en av de hyggeligste småbyene rundt Mjøsa. I tillegg et nærområde med tur- og sykkelgleder og Norges største innsjø med vannsportmuligheter.
Vinter og snø vil du oppleve på Gjøvik, i tillegg er det korte avstander til milelange langrennsløyper og flere alpinanlegg i World Cup-klasse i nærheten.

Avdeling for bildediagnostikk på Gjøvik er en moderne og heldigital avdeling med 11 laboratorier inkludert CT, MR og ultralyd (ny MR installert april 2023).
Legebemanningen består av 8 overleger og 5 leger i spesialisering. Totalt 50 personer i avdelingen. Lillehammer er en del av Bildediagnostikk i divisjon Gjøvik - Lillehammer og består av 2 avdelinger med felles avdelingssjef.

Dersom det innen søknadsfristens utløp blir flere ledige stillinger ved avdelingen, vil tilsetting bli foretatt fra den søkermasse som foreligger.

Avdelingen tilbyr 6 mnd fri bolig og kan bidra med barnehageplass.

Selv om utlysningen ikke er fast stilling så opplever vi meget sjeldent at et vikariat ikke blir forlenget. Det er alltid en turnover på LIS,
alt fra permisjoner til ut i Gr.1
Dersom det innen søknadsfristens utløp blir flere ledige stillinger ved avdelingen, vil tilsetting bli foretatt fra den søkermasse som
foreligger.

Arbeidsoppgaver

Delta i avdelingens daglige bildediagnostiske arbeid.
Delta i vaktarbeid. For tiden 5- delt primærvaktsjikt. Hvilende vakt på natt.
Delta i lokal og regional internundervisning.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege.
Søker må ha godkjent LIS1.
Må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
Forståelse for norsk helsevesen.
Tidligere arbeidserfaring fra radiologi er en fordel, men ikke et krav.

Personlige egenskaper

Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Er kvalitetsbevisst, selvstendig og strukturert.
Kan håndtere høyt tempo.
Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig.
Har endringsvilje og en fleksibel innstilling.
Har gode formidlingsevner.
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)
Strukturert opplæringsplan i henhold til nasjonale krav for spesialistutdanning.
Et hyggelig arbeidsmiljø med mange gode kollegaer
Mulighet for overgangsbolig i en periode betalt av arbeidsgiver

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Frode Totlund
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91128181
E-post: frotot@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Bildediagnostikk Gjøvik, Sykehuset Innlandet HF
Kyrre Grepps gate 11
2609 Gjøvik