Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Fastlønn med bonus!

Rana kommune gjennomfører tidenes satsing på fastlegeordningen. Vil du jobbe som fastlønnet fastlege i en framoverlent kommune i vekst som legger til rette for nye fastleger? Ønsker du god lønn og trygge rammer i starten av spesialiseringen i allmennmedisin? Ønsker du dagtidsjobb, med en normal arbeidsuke og lav legevaktsbelastning? Da har vi stillingene for deg.

Rana lokalmedisinske senter har to ledige fastlegestillinger for lege i spesialisering i allmennmedisin, eller spesialist i allmennmedisin.


Rana lokalmedisinske senter er et kommunalt legesenter med syv fastleger og tre LIS-1-leger. Alle legene på legesenteret er ansatt i kommunen og har fast lønn. Legesenteret er godt bemannet med helsesekretærer og sykepleiere. Vi har fokus på teamarbeid rundt pasienten. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver, og legger til rette for faglig og personlig utvikling.
Legesenteret holder til i nye store lokaler samlokalisert med hjemmesykepleie, tildelingskontor og kommunal psykiatritjeneste.

Om stillingene:
Den ene fastlegestillingen er knyttet til eksisterende pasientliste med 700 pasienter og den andre stillingen er til nyopprettet pasientliste. Oppstart etter avtale. Listestørrelsen beregnes ut fra antall kurative dager (180 pasienter per kurative dag). Leger som ansettes må regne med en arbeidsdag i uken med andre kommunale oppgaver som sykehjem eller helsestasjonsarbeid. Dette gir en listestørrelse på cirka 700.

Rana kommune er registrert utdanningsvirksomhet for allmennmedisin og tilbyr supervisjon og veiledning av god kvalitet gjennom spesialistutdanningen.

Fastlege deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktbelastningen er cirka en legevakt per måned. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid ihht. lokal særavtale, som gir svært gode økonomiske betingelser for legevaktsarbeid.

Ved vurdering og innstilling legges det vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet.

Kvalifikasjonskrav:
  • Søker må ha norsk autorisasjon som lege
  • Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste
  • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig
  • Spesialist i allmennmedisin eller søkere med relevant erfaring fra norsk allmennmedisin, vil bli prioritert
Følgende vektlegges:
  • Personlig egnethet
  • Faglig engasjement
Gyldig politiattest skal fremskaffes når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om stillingene, og hvilke planer vi har for fastlegeordningen i framtiden.
Kommuneoverlege Frode Berg, tlf.: 412 06 706, e-post: frode.berg@rana.kommune.no eller
Avdelingsleder Line Kvernberg Bakken, tlf.: 412 42 922, e-post: LineKvernberg.Bakken@rana.kommune.no

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 18.05.2023
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rana kommune
Kontaktpersoner
Navn: Frode Berg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 412 06 706
E-post: frode.berg@rana.kommune.no
Navn: Line Kvernberg Bakken
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 412 42 922
E-post: LineKvernberg.Bakken@rana.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Rana lokalmedisinske senter
Mellomvika 5
8622 MO I RANA