Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Radiologisk avdeling har ca. 100 000 henviste pasienter pr. år. Avdelingen betjener fylkets befolkning med generelle radiologitjenester og har områdefunksjon for Vestfold/Telemark innen karintervensjon og PET/CT. Det er til sammen 29 overlegestillinger, 12 leger i spesialisering, ca 80 radiografer/bioingeniører og 23 merkantilt ansatte  ved avdelingen.

Nukleærmedisin er en faggruppe underlagt Radiologisk avdeling, Klinikk medisinsk diagnostikk. Pr i dag er det 2 overleger, 1 LIS-lege, 3 faste bioingeniører i tillegg til radiografer som roterer fra 3-delt turnus, tilknyttet faggruppen. SiV er godkjent som utdanningsinstitusjon for nukleærmedisin. Faggruppen har et fullstendig repertoar av ordinære nukleærmedisinske undersøkelser, med planare undersøkelser, SPECT-CT og PET/CT-undersøkelser.

PET/CT behovet er raskt økende og sykehusområdet trenger derfor å utvide PET-virksomheten. Til det trenger vi flere dyktige medarbeidere som kan utvide og utvikle den samlede nukleærmedisinske aktiviteten. Vi utlyser derfor 1 fast stilling som LIS ved Nukleærmedisinsk seksjon med tiltredelse etter avtale.

Stillingen er underlagt seksjonsoverlege Radiologisk avdeling - LiS. Det medfører pr nå ingen vaktbelastning.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisk arbeid innen nukleærmedisin

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Beherske norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Personlige egenskaper

 • Du håndterer et tidvis høyt tempo
 • Du evner å arbeide selvstendig
 • Du er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Du har gode samarbeidsevner med egen og andre yrkesgrupper
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Vi har et aktivt og godt arbeidsmiljø med høy og stabil kompetanse. Avdelingen holder til i lyse og moderne lokaler. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.  

Sykehuset ligger sentralt i Vestfold med gode buss- og togforbindelser, samt kort avstand til Oslo. For mer informasjon om Vestfold, se Visit Vestfold 

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Tom Werner Olsen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 90602978
E-post: tom.werner.olsen@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologi
Halfdan Wilhelmsens allè 17
3116 Tønsberg
Søk på stillingen