Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vil du være med å utvikle og styrke fagmiljøet i vår allmennpoliklinikk?
Vi har ledig 1 fast stilling for overlege - spesialist i psykiatri i 100 % stilling fra 01.07.2023. Stillingene er tilknyttet allmennpoliklinikken ved seksjon 3. Nidaros DPS har to allmennpoliklinikker. Allmennpoliklinikkene tilbyr utredning og behandling til pasienter over 18 år med psykisk lidelse. Pasienter som gis rett til prioritert helsehjelp i en av våre poliklinikker har moderate til alvorlige psykiske plager og det foreligger en funksjonssvikt i arbeid, sosialt eller familiært. Ettersom vi møter mange ulike mennesker og problemstillinger så har vi behov for en bred kompetanseprofil ved vår DPS.

Som overlege hos oss kan forvente et stort fagmiljø med engasjerte og dyktige medarbeider. Ved tiltredelse vil du bli en del av ett av de tre behandlingsteamene som finnes ved allmennpoliklinikk 3. Du vil samtidig bli en del av legemiljøet og det gjennomføres ukentlige legemøter for alle leger ansatt ved Nidaros DPS. Det er stort fokus på fagutvikling og dersom det er et spesielt fagområde du ønsker å fordype deg i vil vi forsøke å legge til rette for det. Det er et også et fokus på et sosialt og inkluderende arbeidsmiljø. Ta gjerne kontakt så forteller vi mer om Seksjon 3, Allmenpoliklinikk. 

Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i Psykisk Helsevern for voksne i Trøndelag, og ligger på Østmarkneset, Lade. Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på ca. 115 000 innbyggere. Opptaksområde går fra Fosen i vest via Trondheim og Malvik og Selbu i Øst. Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling til voksne med psykiske helseutfordringer. Oppfølgingen og behandlingen kan være både akutt og planlagt, poliklinisk eller ved døgnopphold. Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning. Vi har et eget Lærings- og mestringssenter med fokus på pårørende, samt et forsterket fokus på psykisk helse og arbeid.

Vitnemål, attester og autorisasjon legges ved søknaden elektronisk. Vi ber deg gi opp minst 2 referanser.

Arbeidsoppgaver

 • Gjøre vurderinger, utredning og behandling av pasientgruppen i allmennpoliklinikk. Vi tilbyr mulighet for individuelt tilpassede avtaler knyttet til dette, eksempelvis kan det legges til rette for mer diagnosespesifikt ansvar eller i hovedsak medikamentell oppfølging
 • Målrettet samarbeid internt og eksternt med våre samarbeidspartnere
 • I perioder delta i vurdering av henviste pasienters rett til helsehjelp
 • Fagutvikling gjennom teamdeltagelse, veiledning og undervisning
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde
 • Kan inngå i vaktturnus

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Ønskelig med bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern
 • Utredningskompetanse
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • God evne til prioritering
 • God skriftlig framstillingsevne
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har evne til å skape trivsel i en hektisk og travel arbeidshverdag
 • Du liker å jobbe selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du har interesse for fagutvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og sammensatte arbeidsoppgaver
 • Individuelt tilrettelagt fagutvikling, og dette er åpent for forhandling. Samtidig skjer fagutvikling gjennom teamdeltakelse, internundervisning og veiledning. 
 • Vi er åpen for drøftinger av hvordan en jobbprofil kan balanseres mellom kliniske oppgaver, veiledningsoppgaver, hospitering i spesialenheter og andre forhold
 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Ihht. gjeldende overenskomster og avtaler utdanningspermisjon/overlegepermisjon hvert 5 år i opptjeningsperioden
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving
 • Et sosialt, inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA) bedrif
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Marielle Bjørkheim
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 73865400
Navn: Hilde Charlotte Kvernø
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: 91724576
E-post: hilkve@gmail.com
Navn: Lars Loftet
Tittel: seksjonssjef
Telefon: 73865400
Navn: Odd Gunnar Ellingsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 91 11 19 93
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS)Klinikk Psykisk Helsevern, allmenn, rehabilitering og sikkerhet.
Østmarkveien 49
7040 Trondheim