Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Vinstra ligger en times kjøretur nord for Lillehammer, med daglige togavganger både sørover og nordover. Fra Vinstra sentrum er det en 20 minutters kjøretur til fjellet med panoramautsikt både til Rondane og Jotunheimen. 

Nord-Fron kommune har ledig 100 % vikariat som fastlege fom 01.08.23 tom. 31.12.2024 med mulighet for fast ansettelse. Vinstra legekontor består av 7 fastlegehjemler og ca. 5,5 årsverk til hjelpepersonell, både erfarne leger og leger som er i ALIS løpet. Vi er i midt i en prosess knyttet til utskiftning av journalsystemet, pr. nå bruker legene System X journalsystem og har elektronisk meldingsutveksling med pleie- og omsorgstjenestene via Profil. 

Vi er opptatt av finne fleksible løsninger for deg som søker - god dialog med mulighet for medvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon, er noe vi vektlegger.

Er du på utkikk etter nye utfordringer ved en spennende arbeidsplass? Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på og send oss en søknad.

Kvalifikasjoner
- Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon.
- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
- Du behersker norsk språk både muntlig og skriftlig.
- Krav om politiattest.
- Du er lærevillig og har stort pågangsmot.
- Det er ønskelig med erfaring som fastlege.

Vi kan tilby 
- Fast lønn
- Hjelp til å skaffe bolig
- Fast deltakelse i allmennlegeutvalg
- Veiledning av andre leger i kommunen
- Dyktige og hyggelige kollegaer
- En kommune med fokus på utvikling

Forutsetninger / vilkår
- Politiattest av nyere dato er et krav for stillingen.
- Arbeidstakere i Nord-Fron kommune blir ansatt på de vilkårene som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og Hovedtariffavtalen.
- Det blir trukket 2 % av brutto lønn til pensjon.

Arbeidsplassene i Nord-Fron kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile kommunens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller etnisk bakgrunn til å søke jobb hos oss.

Søknaden sendes
Registrer søknaden under knappen Send søknad.
Alle søknader på ledige stillinger skal skje via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes som e-post.

Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov.
Nord-Fron kommune praktiserer meroffentlighet og alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak for offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes særskilt i søknaden. Hvis unntak ikke blir akseptert, vil søker bli varslet og søknaden kan eventuelt trekkes.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nord-Fron kommune
Kontaktperson
Navn: Mariann Færøy Sortland
Telefon: 414 35 022
E-post: mariann.faroy.sortland@nord-fron.kommune.no
Arbeidssted
,
2640 VINSTRA