Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Lier kommune satser på samfunnsmedisin og er i en omorganiseringsprosess med nyopprettet samfunnsmedisinsk enhet. Enheten er plassert i linjen til kommunalsjef for forebyggende tjenester og utvikling. Enheten ledes av kommuneoverlege med lederansvar. 

Samfunnsmedisinsk enhet driver medisinskfaglig rådgivning og saksbehandling for kommuneledelsen og for samtlige virksomheter i kommunen. Arbeidet er tverrsektorielt og tar sikte på bedre koordinering og samhandling innad i kommunen og mot kommunens samarbeidspartnere. Samfunnsmedisinsk enhet består av kommuneoverlegene, rådgiver for miljørettet helsevern, fagleder folkehelse og rådgiver folkehelse. Enheten vil samarbeide tett med planavdelingen, smittevernsykepleier, leder for legetjenesten og beredskapssjef. 

Vi søker en kommuneoverlege som er fleksibel og åpen for en hektisk arbeidshverdag med varierte arbeidsoppgaver. Noen av oppgavene er langsiktige og strategiske, mens andre er utløst av fortløpende hendelser. Da samfunnsmedisinsk enhet er under etablering vil arbeidsoppgavene kunne endres i takt med identifisering av behov. I utgangspunktet er det tenkt at ny kommuneoverlege vil ha et spesielt ansvar for kommunen som utdanningsvirksomhet for leger, utvikling av en helhetlig legetjeneste og smittevern.   

Det er ingen klinisk tjeneste knyttet til stillingen. Kommuneoverlegen må i tillegg til sine ansvarsområder påregne å bli involvert i arbeid innen andre samfunnsmedisinske saker som miljørettet helsevern, håndtering av bekymringsmeldinger og vedtak etter phvl., samhandling og beredskapsarbeid. For SAMLIS vil arbeide legges opp på en slik måte at alle læringsmål vil kunne oppnås i den ordinære arbeidshverdagen. Kommuneoverlegen vil rapportere til kommuneoverlege med lederansvar som igjen rapporter til kommunalsjefen. 

Vi søker en lege med systematisk fremgangsmåte som ønsker å sikre Lier kommune en velorganisert og kompetent legetjeneste i utvikling.  De to kommuneoverlegen vil jobbe tett sammen.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig oppfølging av ALIS, utdanningsplaner, ALIS-avtaler, tilskuddsordninger og organisering av veiledning og drift av ALIS-nettverk  
 • Smittevernoverlege med oppgaver iht. smittevernloven med tilhørende forskrifter 
 • Integrering av legetjenesten i den totale kommunehelsetjenesten 
 • Deltakelse i kvalitetsråd for den kommunale helse- og omsorgstjenesten  
 • Rådgiver og tilrettelegger for samarbeid med fastlegene herunder deltagelse i ALU og LSU  
 • Fagrådgiver for kvalitetsarbeid i fastlegetjenesten   
 • Generell medisinskfaglig rådgivning til kommunens virksomheter  
 • Andre oppgaver innen samfunnsmedisinsk og administrativt arbeidsområde kan tilkomme

Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon (HPR nummer bes oppgitt i søknaden)  
 • Gjennomført LIS 1
 • Spesialist eller under spesialisering i samfunnsmedisin. Ved andre påbegynte spesialiteter, f.eks. allmennmedisin, forventes overgang til spesialisering samfunnsmedisin.   
 
 • God kjennskap til kommunal organisering og planarbeid   
 • God kjennskap til oppbygningen av norsk helsevesen
 • Erfaring fra helseadministrasjon og rådgivning teller positivt
 • God kjennskap til spesialiseringsløp for leger i samfunnsmedisin og allmennmedisin 
 • God kjennskap til fastlegeordningen 
 • Tidligere arbeid og erfaring fra Lier kommune teller positivt
 • Tidligere erfaring som kommuneoverlege er teller positivt  
 • Innehavende spesialitet i allmennmedisin teller positivt
 
 • Førerkort
 • Gode basale datakunnskap
 • Kjennskap til teams fra tidligere er en fordel
 • Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne er en forutsetning

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Selvreflekterende og evne til å se seg selv i en større sammenheng 
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne 
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert    

Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø med erfarne, kunnskapsrike og engasjerte kolleger   
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag i en enhet i utvikling 
 • Deltakelse i faglig nettverk med kommuneoverleger lokalt, regionalt og nasjonalt  
 • Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin, inkludert veiledning, om du ikke allerede er spesialist   
 • Utfordrende og svært varierte arbeidsoppgaver  
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter  
 • Lønn etter avtale  
 • Gode pensjons- og velferdsordninger  
 • Spesialister i samfunnsmedisin opptjener overlegepermisjon i henhold til SFS 2305 
 
Andre opplysninger
I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Lier kommune
Kontaktperson
Navn: Ingrid Bjerring
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 41907666
Hjemmeside
Arbeidssted
Fossveien 29
3403 LIER