Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Har du tenkt at det er behov for psykiske helsetjenester for mennesker med somatiske kroniske sykdommer som får psykiske reaksjoner? Syns du vi bør gi enda bedre tilbud til mennesker som legges inn i somatisk spesialisthelsetjeneste med villet egenskade og akutte psykiske reaksjoner? Deler du gjerne kunnskap med somatisk helsepersonell om psykiske reaksjoner og lidelser? Og, er du interessert i systemtenkning og hvordan spesialisthelsetjenesten jobber sammen som et system? Her er muligheten til å være med å bygge teamet som skal jobbe med akkurat dette!

UNN satser nå på å bygge opp Psykisk helse i somatikk. Teamets målgruppe er pasienter med kronisk somatisk sykdom som får en psykisk reaksjon og kan ta i mot poliklinisk (fysisk eller digital) helsehjelp, pasienter i akutte psykiske kriser og somatisk helsepersonell der vi deler kompetanse og kunnskap om psykisk helse. Vi tar imot henvisninger internt fra sykehuset og til nå har vi eksempelvis fått henvist pasienter innen kreft-, øye-, somatiske traumer, hjerte-, fordøyelses-, nevrologiske-, hormon-, og revmatologiske sykdommer. I første omgang er det et toårig prosjekt, med klar målsetting om permanent etablering av seks stillinger med tilstedeværelse i Tromsø, Harstad og Narvik. Vi er i dag to sykepleiere med erfaring og kompetanse både fra somatisk og psykiske helsetjenester, to psykologspesialister med erfaring fra psykisk helsevern, TSB, og somatisk spesialisthelsetjeneste, og psykologer som har fordypet seg i klinisk helsepsykologi.

Vi er på utkikk etter en lege som har motivasjon, kunnskap og kompetanse til å være med å bygge teamet. Vi ser på teamets totale kompetanse og er derfor åpen for at legen kan ha erfaring fra andre medisinske fagfelt enn psykiatri. Vi ønsker generell kompetanse på somatisk helse samt på medikamentelle vurderinger og interaksjoner av medikamenter. Stillingen passer også fint for lege i spesialisering i allmennmedisin (ALIS), og erfaringene og kompetansen man oppnår i dette teamet vil være til svært god nytte for mange pasienter man møter som fastlege. Vi er åpen for stillingsprosent, men ønsker minimum 50% lege. Det inngår per i dag ikke vaktordning i stillingen. Det kan bli vaktordninger ved permanent etablering av teamet. Det vil være mulighet for å inngå i vaktordninger indremedisin i denne stillingen om det er ønskelig. 

Uansett hvilken faglig bakgrunn og hvor lang klinisk erfaring du har, er det viktig at du er opptatt av og har kunnskap om hvordan få til endringer individuelt, på gruppenivå og systemnivå. Personlig egnethet og hvordan søkeres kompetanse passer med teamets totale kompetanse blir vektlagt i denne rekrutteringsprosessen ettersom vi er opptatt av å sette sammen et team med den riktige kompetansen med tanke på målgruppene våre. 

Arbeidsoppgaver

 • Kliniske arbeidsoppgaver som poliklinisk psykisk helsehjelp til personer med somatisk primærdiagnose som får en sekundær psykisk lidelse og/eller psykisk reaksjon
 • Kliniske arbeidsoppgaver knyttet mot inneliggende pasienter med somatisk sykdom og psykisk lidelse og/eller psykisk reaksjon
 • Kunnskapsdeling med somatisk helsepersonell
 • Konsultasjon til teamets medlemmer om somatiske forhold ved behov
 • Konsultasjoner knyttet til medikamentvurderinger
 • Fagutvikling, kvalitetsforbedring og bidrag til forskning
 • Systemarbeid og samarbeid med samarbeidene helsepersonell og virksomheter
 • På sikt kan det være at noe av arbeidsoppgavene skal utføres utenom vanlig kontortid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisert lege
 • Ønskelig med erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både poliklinisk og fra sengepost og fra utredning, diagnostisering og behandling av lette til alvorlige psykiske lidelser
 • Ønskelig med erfaring og kompetanse fra psykoterapeutisk arbeid, særlig kognitive terapeutiske retninger, Motiverende intervju og LØFT
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med somatiske kronikergrupper der psykiske reaksjoner/lidelser har vært et tema
 • Ønskelig med erfaring fra kommunale helsetjenester/allmennlegetjenesten
 • Kunnskap om organisering av både spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste
 • Interesse for systemtenkning og organisasjonsutvikling
 • Interesse for systematisk arbeid med kvalitetsforbedring
 • Interesse for forskning

Personlige egenskaper

 • Interesse for og fleksibilitet til å ta i bruk nye verktøy og hjelpemidler i klinisk arbeid
 • Er gjerne utadvendt og opptatt av relasjonsbygging med samarbeidspartnere
 • Liker å dele kunnskap med andre
 • Opptatt av å få til samarbeid på tvers av systemer
 • Har høy arbeidskapasitet og motivert for å stå på i travle perioder
 • Liker muligheter for varierte arbeidsoppgaver
 • Høy kompetanse på dataprogramvarer og/eller lærer dataprogramvarer raskt
 • Jobber gjerne både selvstendig, og i team der man deler på arbeidsoppgaver
 • Liker å jobbe sammen med andre på prosjekter
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • En unik og spennende mulighet til å være med å bygge opp et nytt helsetilbud for hele UNN
 • Være med å videreutvikle Nord-Norges største og mest kunnskapsintensive arbeidsplass
 • Arbeid i skjæringspunktet somatisk og psykisk helse der hele mennesket er i fokus
 • Somatiske forskningsmiljø med høy kompetanse på forskning
 • Faglig utvikling og læring
 • Veiledning iht evnt veiledningskrav i spesialisering
 • Veiledning og opplæring på psykologiske metoder
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • Oppstart etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Else-Marie Molund
Tittel: Prosjektleder/psykologspesialist
Telefon: 77669469
E-post: else-marie.molund@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, UNN HF 
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø