Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Synes du allmennmedisin og akuttmedisin er spennende og givende?  

Motiveres du av situasjoner med behov for rask medisinsk hjelp, og å håndtere utfordrende situasjoner som kan oppstå på kort varsel? Da vil du kanskje trives godt sammen med oss, og vi vil svært gjerne se deg som søker. 

Vi søker etter to leger til 100% vikariat med varighet i et år.  

Som lege på Legevakten har ansvar for diagnostikk og behandling på legevakt og eventuelt utrykning med legevaktbil eller ambulanse ved akutt, alvorlig sykdom eller skade. Vi er ute etter deg som ikke er redd for en utfordring, som ikke lar deg frustrere av uforutsigbare dager, men som heller motiveres av en arbeidshverdag hvor ingen dager er like. Du bidrar inn i arbeidsgruppa med positiv holdning og godt humør, er faglig oppdatert men nysgjerrig etter å lære av andre, du deler også av din egen kompetanse fordi du vil at alle skal være den beste de kan. 

Stillingene kan tiltres snarest, og vi ønsker at du skriver i søknaden hvilken prosent og hvor lang periode du ønsker å jobbe. Som kommunalt ansatt lege vil du avlønnes etter kommunale avtaler og tariffer, og som innebærer fast månedslønn, med ulempetillegg etter turnus. Stillingsprosent og vaktplan kan tilpasses etter ønske. 

Ansatte på Legevakta må kunne håndtere stressende situasjoner og ha evne til å fatte kloke beslutninger. Legevakta samarbeider tett med byens fastleger, AMK-sentralen og øvrige nødetater. 

Legevakta består av flere tjenestetilbud:  
 • Døgnåpen legevakt 
 • Interkommunal legevaktsentral 116 117. 
 • Legevakts bil for utrykning og sykebesøk.
 • I tillegg er overgrepsmottak og psykososialt kriseteam organisert under legevakta med eget team som tilkalles ved behov.     
Arbeidsoppgaver
 • Stillingen innebærer i hovedsak diagnostikk og behandling på legevakt.
 • Legene på Legevakta rykker ut med legevaktsbilen eller ambulanse ved akutt, alvorlig sykdom eller skade.
 • Deltakende i kvalitetsarbeid ved utarbeiding og evaluering av prosedyrer, samt internundervisning.
 • Delta i fagutvikling og kvalitetsarbeid ved Legevakta. 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege. 
 • Fullført turnustjeneste. 
 • Spesialisering i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Legevakta vil legge til rette for at påbegynt ALIS forløp kan gjennomføres. 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. 
 • Dersom du ikke har norsk eller skandinavisk som morsmål kreves dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1.
Ønskede kvalifikasjoner
 • 1års erfaring etter endt turnustjeneste. 
 • Erfaring fra klinisk allmennmedisin og/eller legevaktsarbeid. 
 • Oppfylle kompetansekrav etter akuttmedisinforskriften paragraf 7. Dersom du ikke har gjennomgått kurset vil Legevakta legge til rette for at det kan gjennomføres kurs ved tiltredelse, uten at det medfører ekstra kostnader for deg. 

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner. 
 • Faglig engasjert, nysgjerrig og motivert for å utvikle egen kompetanse i samsvar med avdelingens behov. 
 • Er selvstendig, ansvarsbevisst og tar raske og kloke beslutninger. 
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner. 
 • Er faglig engasjert, nysgjerrig og motivert for å utvikle egen kompetanse i samsvar med avdelingens behov. 

Vi tilbyr
 • Selvstendige arbeidsoppgaver med gode, faglige utviklingsmuligheter. 
 • Alle nyansatte sykepleiere følger et eget opplæringsprogram. 
 • Mulighet for tilpasning av turnus og stillingsprosent  
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • Tilhørighet i et tverrfaglig og lærerikt miljø. 
 • Velferdsordninger. 
Annet
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. 
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. 
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges.  
 • Ved tilsetting kreves tuberkuloseundersøkelse for søkere som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose iht. tuberkuloseforskriftens § 3.1 og 3.2. 
 • 2-3 referanser registreres ved søknad i Webcruiter før intervju  
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter 
 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktperson
Navn: Solveig Willumsen
Tittel: Konstituert enhetsleder
Telefon: 94 17 32 23
Arbeidssted
Sykehusvegen 30
9019 TROMSØ