Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel Grünerløkka har ledig fastlegehjemmel deleliste ved Sinsen legesenter. Legesenteret er etter 25 års drift en veldrevet og vel innarbeidet solopraksis med 1 rutinert legesekretær. Fastlegepraksisen har for tiden 2300 pasienter på listen (listetak 2500), med EPJ System X som planlegges konvertert til Hove Total. Fastlegehjemmelen lyses nå ut som deleliste frem til full overtakelse av hjemmelen 01.05.24, i første omgang som 20 % deleliste. Bydelen vil legge til rette for at tiltredende lege kan flytte hjemmelen inn i eksisterende gruppepraksis i bydelen, dersom vedkommende ønsker dette ved overtakelse av full liste. Videre er bydelen positivt innstilt til lisereduksjon for de av våre fastleger som ønsker det. 
Legevakt og kommunalt allmennlegearbeid i henhold til avtaleverket.

Vi søker erfarne allmennpraktikere som er ferdige spesialister i allmennmedisin eller har påbegynt spesialisering.

Tiltredelse etter avtale. De økonomiske betingelsene avtales direkte med legekontoret.

Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for pasienter.
 • Fastlege kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, eller pålegges legeoppgaver for prioriterte pasientgrupper.
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten

Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin.
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1-tjeneste eller tilsvarende i helsepersonellregisteret.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin.
 • Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter avtale med bydelen.
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege.
 • Allmennmedisinsk praksis og erfaring fra fastlegepraksis vil bli vektlagt. Erfaring fra drift av legepraksis vil vektlegges.

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det kreves stor læringsvilje og evne til å tilegne seg kliniske ferdigheter.
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap.
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene.

Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift. ALIS-avtale for ikke-spesialister
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Grünerløkka
Kontaktpersoner
Navn: Jørgen Knudtzon
Tittel: Fastlege og hjemmelsinnehaver
Telefon: 98810550
E-post: jknudtzon@gmail.com
Navn: Mari Skaugen Tindberg
Tittel: Assisterende bydelsoverlege
Telefon: 96948342
E-post: mari.skaugen.tindberg@bga.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Trondheimsveien 139B
0570 OSLO