Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Kirurgisk avdeling, Førde sentralsjukehus har ledig eit årsvikariat for LIS2 frå 27.06.2023. 

Avdelinga har aktivt kirurgisk miljø med godt arbeids- og læringsmiljø. Det er rimeleg god sjanse for vidare stilling etter at vikariatet går ut.
Det er 7 LIS2/3-stillingar ved avdelinga med 7-delt tilstadesvakt bak LIS1 med overlege i tertiærvakt.

Kirurgisk avdeling har ansvar for all akutt og elektiv kirurgisk behandling for befolkning på omlag 107 000.

Arbeidsoppgåver

  • Vaktteneste, arbeid på sengepost med 34 senger, poliklinisk teneste under rettleiing etter kvalifikasjon
  • Deltaking i operativ verksemd etter kvalifikasjon 

Kvalifikasjonar

  • Godkjent norsk autorisasjon som lege
  • Beherske norsk godt både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

  • Innstilt på å arbeide i team

Vi tilbyr

  • Løn etter overeinskomst
  • Sjukehuset hjelper til med å skaffa bustad

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktperson
Navn: Nils Sletteskog
Tittel: Avdelingssjef/overlege
Telefon: (+47) 578 31 781
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde