Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Åsnes kommune har ledig fastlegehjemler med snarlig oppstart.

Åsnes legesenter er et kommunalt drevet legesenter hvor alle fastlegene er samlet i ett felles fagmiljø lokalisert i nye lokaler sentralt på Flisa. Vi ser etter deg som er spesialist i allmennmedisin og deg som ønsker å gå inn i et strukturert spesialiseringsløp i allmennmedisin, som ALIS. Vi legger til rette for deg som ønsker å kombinere en spennende og aktiv arbeidshverdag med et familieliv, og kan tilby enten fastlønn, eller en individuelt tilpasset 8-2 avtale dersom du ønsker å være selvstendig næringsdrivende.

Åsnes legesenter har totalt 10 fastlegehjemler hvor 4 av legene er spesialister i allmennmedisin og de resterende er i et spesialiseringsløp. Vi har i tillegg LIS1. Det er totalt 8,2 årsverk helsesekretærer, en fagsykepleier og en avdelingsleder ansatt ved legesenteret. Legesenteret har velrennomerte veiledere som tar i mot både ALIS- og LIS leger.

Åsnes kommune eier alle fastlegehjemlene. Legesenteret byr på de beste forutsetninger for en faglig god og effektiv legedrift med mål om å tilrettelegge for en stabil og fremtidsrettet legetjeneste i kommunen.

Arbeidsoppgaver
  • Egen fastlegeliste hvor kommunen kan gjøre individuelle tilpasninger innenfor gitte rammer
  • Ihht rammeavtalen kan det påregnes inntil 7,5t offentlig arbeid
  • Daglegevakt fordeles på alle leger tilhørende Åsnes legesenter
  • Interkommunal legevakt kveld/natt/helg lokalisert på Elverum. Tildelte vakter inngår som del av den totale arbeidsbelastningen.

Kvalifikasjoner
Du må inneha norsk autorisasjon som lege og ha gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig. Du må ha fullført LIS1 eller fått godkjent tilsvarende tjeneste av Helsedirektoratet Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell, som gir mulighet til å praktisere som fastlege. Vi benytter Infodoc Sky journalsystem og TrinnVis kvalitetssikringssystem.

Personlige egenskaper
Du skal jobbe i et team med de øvrige ansatte ved legesenteret. Personlig egnethet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
  • Fullt betalt utdanningsløp
  • Legevakt kveld/natt/helg kompenseres med fri fra praksis
  • Regelmessig intern undervisning/fagforum
  • Tett oppfølging og veiledning ved spesialisering
  • Tilrettelegging for fullføring av ALIS løp på normert tid
  • Godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer med stor fagkompetanse
Vi kan by på en spennende hverdag med svært varierte problemstillinger. Legene ved legesenteret er faglig svært dyktige, og mulighet for kompetanseutvikling er stor. Vi har egen smågruppe og jobber kontinuerlig med kvalitetssikring i praksis. Legesenteret er godt utstyrt med bla 24t EKG, 24t BT måling, spirometri, et godt utstyrt laboratorium, skiftestuer og akuttrom. Vi byr på de beste forutsetninger for en effektiv legedrift med mål om å tilrettelegge for en stabil og fremtidsrettet legetjeneste. Vi håper du ser interesse av å søke deg til oss for å jobbe i et stort fagmiljø med flere erfarne kollegaer og spennende allmennmedisinske problemstillinger.

Som ansatt i Åsnes kommune vil du bli meldt inn i en av de beste pensjonsordningene i Norge hvor det også er tilbud om gunstig boliglån og forsikringsordninger.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Åsnes kommune
Kontaktperson
Navn: Ingvild Krogh Sanne
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 94021858
E-post: ingvild.sanne@asnes.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Rådhusgata 6
2270 FLISA