Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Nysgjerrig på samfunnsmedisinsk arbeid?  

Drammen Kommune lyser nå ut 100% vikariat som assisterende kommuneoverlege frem til 31.12.2023. Som en del av kommuneoverlegekollegiet i Drammen vil du bli en del av samfunnsmedisinsk avdeling, med rolle som kommunens medisinskfaglige rådgiver. Samfunnsmedisinske oppgaver som håndtering av bekymringsmeldinger, smittevern, helseberedskap og rådgivning til alle kommunens tjenester inngår, og gir god mulighet til å bidra til å kontinuerlig forbedre kommunens tjenester til det beste for innbyggerne.  

Samfunnsmedisinsk avdeling består av kommuneoverleger, avdelingsingeniører i miljørettet helsevern og farmasøyter. Det er en fremoverlent avdeling som er involvert i et vidt spekter av oppgaver innen helse og folkehelse i kommunen, med gode muligheter for nye utfordringer og læring.  

Drammen Kommune legger til rette for gode utdanningsløp for leger i spesialisering. Det er mulighet for å tilpasse spesialiseringsløpet etter kandidatens ønsker og behov. 
I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.  

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil ha varierte samfunnsmedisinske oppgaver, og ett hovedarbeidsområde vil være kommuneoverlegens oppgaver knyttet til problemstilling rundt psykisk helse. 
Kommuneoverlegene er medisinskfaglige rådgivere innad i egen virksomhet og ut mot alle kommunens virksomheter. Stillingen innebærer deltagelse i samfunnsmedisinsk beredskap.

Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege.
 • Erfaring fra arbeid som lege etter gjennomført og godkjent turnustjeneste/LIS 1.
 • Erfaring som lege i kommunehelsetjenesten er ønskelig.
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.
Personlige egenskaper
 • Interesse for samfunnsmedisin og folkehelse.
 • Du setter høye standarder for faglig kvalitet og oppdaterer deg på faglig utvikling.
 • Selvstendig, systematisk og pålitelig arbeidsstil.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
 • God evne til samarbeid og kommunikasjon.
 • God rolleforståelse, innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser.
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende jobb.
 • Tilrettelegging for spesialisering.
 • Et fagmiljø med dedikerte og hyggelige kolleger.
 • Lønn: Etter avtale.
 • Tiltredelse: Snarlig.
Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktperson
Navn: Einar Sagberg
Tittel: Konstituert avdelingsleder samfunnsmedisinsk avdeling og kommunelege
Telefon: 92 81 09 75
Søknad
Søknad merkes: 4653725696
Arbeidssted
Medisinskfaglig virksomhet
Rosenkrantzgt. 17
3018 DRAMMEN