Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Evje og Hornnes kommune søker allmennleger vil vårt legesenter. Det er ledig tre kommunale fastlønnede stillinger med for tiden en listestørrelse på inntil 1000 pasienter. Mulighet for å kombinere stillingen med kommunale oppgaver; helsestasjon, sykehjem eller fengselshelsetjeneste.
 
Evje og Bygland legesenter er et samarbeid mellom Bygland kommune og Evje og Hornnes kommune, med sistnevnte som vertskommune.
Legesenteret består for tiden av 7 leger og 1 LIS1. Kommuneoverlege og assisterende kommuneoverlege har delt stilling. Disse jobber også kurativt og er en del av fellesskapet på legesenteret.
 
Senteret er moderne og oppdatert mht lab og medisinsk utstyr. Vi er tilknyttet Norsk Helsenett, bruker InfoDoc Plenario journalsystem.
 
Med stillingen følger deltakelse i legevakt, for tiden i samarbeid med Bygland og Arendal kommuner og kommunalt organisert øyeblikkelig hjelp.
 
Kvalifikasjoner
Du må ha norsk autorisasjon og være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering til det.
Ved behov vil det kunne legges til rette for slik spesialisering og kommunen er godkjent som opplæringsvirksomhet til spesialisering i allmennmedisin.
 
Faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet og evne til samarbeid og kommunikasjon vil vektlegges.
I tillegg må den som ansettes beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.
Det er krav om førerkort klasse B og godkjent politiattest i tråd med Helsepersonelloven.
  
Vi tilbyr
Stillingene er kommunal og medfører ingen driftsutgifter eller arbeidsgiveransvar. Det er gode lønnsbetingelser med fastlønn og medlemskap i god tjenestepensjonsordning. Gode muligheter for inntjening på legevakt.

Slik søker du:
Vi benytter rekrutteringsløsningen WebCruiter, og behandler kun søknader registrert i denne. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas først med til intervju. Vi praktiserer meroffentlighet hvilket innebærer at det må begrunnes særskilt dersom det ønskes unntak for offentlighet. Søkerliste kan offentliggjøres også når det er bedt unntatt.
Annonsen er ikke uttømmende og heller ikke absolutt, men uttrykker ønsker og forventninger. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Evje og Hornnes kommune
Avdeling for livsmestring
Kontaktpersoner
Navn: Sigmund Olav Syrtveit
Tittel: Enhetsleder helse
Telefon: 900 63 774
E-post: sigmund.olav.syrtveit@e-h.kommune.no
Navn: Åsulv Horveraj
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 419 29 300
E-post: asulv.horverak@bygland.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Evje og Bygland legesenter
Ljosheimvegen 5
4735 EVJE