Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig stilling som doktorgradsstipendiat eller postdoktor innen hjerteforskning ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Oslo universitetssykehus Ullevål

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF) som er beliggende sentralt og idyllisk i Oslo, er et innovativt og dynamisk medisinsk forskningsmiljø som gjennom forskning søker å forstå hjertets biologi og sykdomsmekanismer gjennom translasjonsforskning, og utvikle nye forebyggende, diagnostiske og terapeutiske strategier for pasienter med hjertesykdom. Vi samarbeider tett med kliniske avdelinger ved Oslo universitetssykehus (OUS) og er også en del av Universitetet i Oslo (UiO). IEMF har ca. 60 ansatte som er organisert i enten laboratoriet/teknisk enhet, eller i en av de seks forskningsgruppene. Instituttet baserer seg på et nært samspill mellom ulike faggrupper som molekylær biologer, fysiologer, ingeniører, bioingeniører, fysikere og matematikere. Instituttet har ansvaret for fire regionale høyteknologiske kjernefasiliteter.

Beskrivelse av stilling
Vi har en ledig stilling til en lege som ønsker å oppnå en PhD innen hjerteforskning, eller som allerede har gjennomført PhD og ønsker å ta sin forskningskarriere videre som postdoktor hos oss. Stillingen skal benyttes til forskning med store forsøksdyr ved vår forskningsavdeling, og egner seg godt for leger som ønsker en spesialisering innen invasiv kardiologi eller elektrofysiologi.
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 
Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene til den som ansettes vil omfatte praktisk arbeid med store forsøksdyr. Dette omfatter standardmetoder i kardiologi som EKG, transthorakal og transøsofagus ekkokardiografi, perkutane undersøkelsesteknikker ved vaskulær tilgang med Seldinger-teknikk for angiografi og kateterbasert elektrofysiologi, blodprøvetaking mm. Erfaring med ovennevnte metoder er en fordel, men nødvendig opplæring vil bli gitt. For øvrig vil arbeidsoppgavene omfatte alle deler av forskningsprosessen; datainnsamling og -analyse, presentasjon av forskningsdata eksternt og internt, utarbeiding av manuskripter til publikasjon av forskningsartikler. Arbeidet vil innebære samarbeid med andre forskere og teknisk ansatte ved IEMF og de kliniske avdelingene ved OUS.

Foruten arbeid knyttet til datainnsamling i egne prosjekter, forventes den som ansettes å bidra i andres prosjekter, samt forefallende arbeid knyttet til dyrevelferd og drift av kjernefasiliteten for stordyrsforskning.

Den som ansettes vil tilbys stilling i tre år, og vil inngå i forskningsgruppen Translational arrhythmology and electrophysiology ved IEMF, ledet av professor og overlege Mathis Korseberg Stokke (https://iemr.no/groups/translational-arrhythmology-and-electrophysiology/). Kandidater som ikke har PhD forventes å utarbeide søknad om opptak på PhD-programmet ved UiO sammen med Stokke, og gjennomføre PhD-programmet ila. ansettelsesperioden. Kandidater med PhD vil anbefales å søke om opptak på postdoktorprogrammet ved UiO.

Kvalifikasjoner
 • Vi ønsker en svært motivert lege som er spesielt interessert i hjerteforskning og invasiv kardiologi og/eller elektrofysiologi
 • Den som ansettes må ha fullført medisinsk grunnutdannelse (Cand. med.)
 • Erfaring med kardiologiske undersøkelsesmetoder er en fordel
 • Erfaring med forskningsarbeid er en fordel
 • Gode kunnskaper i muntlig og skriftlig engelsk forutsettes
 • Vi ser etter en person med entusiasme for forskning, som har stor arbeidskapasitet og er innstilt på fleksible og varierende arbeidsformer og -tider. Den som ansettes bør trives med både teoretiske og praktiske utfordringer, og ha ambisjon om å kombinere en karriere innen klinisk kardiologi med forskning. Kandidater forventes å samarbeide med alle medarbeidere på en konstruktiv måte, og bidra positivt til vårt tverrfaglige arbeidsmiljø.
Det vil bli lagt vekt på søkerens profesjonelle og personlige egnethet med fokus på:
 • Systematisk tilnærming
 • Analyse og vurdering
 • Gjennomføring
 • Egenutvikling
 • Initiativ og ansvarlighet
Søknader må inneholde:
 • Søknadsbrev med motivasjon, ambisjoner og forutsetninger
 • CV
 • Dokumentasjon av utdannelse og autorisasjoner
 • Ev. dokumentasjon av tidligere forskningsarbeid, f.eks. i form av liste med publikasjoner
 • Fullstendig kontaktinformasjon til referansepersoner og beskrivelse av formelt forhold til disse
Vi tilbyr
 • Praktisk opplæring i et bredt spekter av kardiologiske metoder
 • Opplæring i alle deler av forskningsarbeid
 • Norges største translasjonsforskningsmiljø innen hjerteforskning
 • Infrastruktur for forskning av internasjonal toppklasse
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling i et tverrfaglig miljø med dedikerte forskere og teknisk ansatte
 • Samarbeid med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, og kliniske avdelinger ved OUS
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Institutt for eksperimentell medisinsk forskning
Kontaktpersoner
Navn: Lisbeth Hagen Winer
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 23016800
E-post: uxwinl@ous-hf.no
Navn: Mathis K. Stokke
Tittel: Professor og avdelingsleder
Telefon: +4790696883
E-post: m.k.stokke@medisin.uio.no
Arbeidssted
Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Laboratorieseksjonen, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image