Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du være sentral i utviklingen av helsetilbudet i en av landets største kommuner ?

Drammen Legevakt er legevakt for rundt 145 000 innbyggere i Drammen, Lier og nordre del av Holmestrand kommune. Vi søker nå en ny virksomhetsleder som skal sørge for sikker drift og videre utvikling av legevaktstilbudet.

Virksomhetsleder har direkte personalansvar for avdelingsledere og personell tilknyttet administrasjonen i legevakta.

Drammen legevakt er organisert under kommunalsjef for helsetjenester i Drammen kommune og har to avdelinger: Avdeling for sykepleiertjenesten og medisinsk avdeling. Legevakta ivaretar også kommunens psykososiale beredskap og drifter Overgrepsmottaket i Vestre Viken.

For stillingen er det krav om politiattest, etter gjeldende lover vil dette bli innhentet i forbindelse med signering av arbeidsavtalen, før tiltredelse.

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.   

Arbeidsoppgaver
 • lede legevakta slik at Drammen kommune og deltakerkommunene ivaretar sitt ansvar for øyeblikkelig legehjelp-funksjoner overfor innbyggerne
 • planlegge og styre legevaktas ressurser i henhold til lov- og avtaleverk, gjeldene budsjettramme og politiske prioriteringer
 • sikre en strategisk utvikling av legevakta med fokus på høy faglighet og et samarbeid med andre relevante kommunale tjenester
 • delta aktivt i kommunalsjefens lederteam
 • sikre god informasjon til befolkningen og ha en åpen og god dialog med media

Kvalifikasjoner
 • må ha relevant ledererfaring og bør ha formell lederutdanning, gjerne på masternivå
 • høyere utdanning fra relevant helsefaglig utdanning, autorisasjon som helsepersonell, fortrinnsvis lege eller sykepleier
 • bør ha erfaring fra legevakt eller annen akutt-tjeneste
 • god rolleforståelse, organisasjonsforståelse og innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser
 • god kunnskap om relevant lov-/avtaleverk
 • god kunnskap om utvikling- og kvalitetsarbeid
 • god økonomiforståelse og erfaring fra økonomisk ledelse
 • erfaring fra mediehåndtering
For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper skriftlig og muntlig på nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden. 

Personlige egenskaper
 • leder gjennom tilgjengelighet, tillit, åpenhet, tydelighet og involvering
 • er engasjert og dedikert og evner å inspirere og motivere sine medarbeidere
 • er god til å organisere, strukturere og delegere oppgaver
 • er selvstendig, beslutningsdyktig, har god gjennomføringsevne og evner å lede godt i krevende situasjoner
 • samarbeider konstruktivt med medarbeidere og samarbeidspartnere
 • kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte
 • setter høye standarder for faglig kvalitet for deg selv og de du leder
 • er tilgjengelig og stødig i dialog med media
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • et godt og utviklende arbeidsmiljø med faglig utfordring
 • en spennende virksomhet i utvikling
 • gode lederkollegaer og kompetente medarbeidere
 • lønn og oppstart etter avtale
 • medlemskap i Drammen kommunale pensjonskasse
 • lederutvikling, lederskole
Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.    
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktperson
Navn: Indseth, Madli J. Haaheim
Tittel: Kommunalsjef Helsetjenester
Telefon: 481 00 078
E-post: madli.j.haaheim.indseth@drammen.kommune.no
Arbeidssted
Rosenkrantzgata 17
3018 DRAMMEN