Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ønsker du en god balanse mellom arbeid og fritid? Er du en lege med særlig interesse for palliasjon og/eller pasienter med forsterket somatisk behandlingsbehov? Har du lyst til å jobbe i et faglig spennende, kompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø? Da har vi stillingen for deg!

Helsehuset er en institusjon med 69 sengeplasser fordelt på seks avdelinger. Vi er i gang med opprettelse av en syvende avdeling på Seminaret. Vi er lokalisert i Breivika like ovenfor UNN, som er en av våre nærmeste samarbeidspartnere. Enheten består av døgntilbud for personer som er i behov for kommunale akutte døgnplasser, har psykiske lidelser og rusproblematikk, rehabiliteringsopphold, lindrende behandling og korttidsopphold. Ved Helsehuset vil du som lege/legespesialist delta i tverrfaglige behandlingsteam og bidra med medisinsk utredning og behandling på alle seks sengeavdelingene, og primært være tilknyttet én av disse. For tiden er vi i behov for en lege på Lindrende avdeling, men dersom du har særlig interesse for en av de andre avdelingene må du oppgi det i søknaden. Arbeidet er på hverdager kl. 08:00 - 15:30, med muligheter for fleksibel arbeidstid. Stillingen har ikke vaktordning. Ønsker du annen stilling enn 100 %, kan dette vurderes. Du bes oppgi dette i din søknad.

Som lege på Lindrende avdeling vil du være med på å videreutvikle og støtte en avdeling som har fokus på å bidra til økt livskvalitet og symptomlindring for pasienter og pårørende gjennom behandling, pleie og omsorg. De ansatte ved Lindrende avdeling møter alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende i store deler av sin arbeidshverdag og det vil derfor være behov for god oppfølging av både pasienter og pårørende, men også støtte til personalet. Avdelingen har 18 årsverk fordelt på spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Ansatte i avdelingen innehar høy faglig kompetanse og drifter til sammen ni sengeplasser og ledes av avdelingsleder.

Legene er organisert i avdelingen Medisinsk service, som i tillegg til seks leger består av psykolog, farmasøyt, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionom og ledes av avdelingsleder.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk utredning, diagnostisering og behandling i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god faglig praksis.
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten. Bidra faglig gjennom tverrfaglig praksis og kunnskapsdeling.
 • Samarbeid med pasientens pårørende.
 • Samarbeid med UNN og andre hjelpeinstanser før, under og etter innleggelse.
 • Opplæring/undervisning av pasienter og pårørende, samt øvrige ansatte og studenter.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Kunnskap om evidensbasert praksis og gjeldende behandlingsanbefalinger iht. pasienter innen somatikk og psykisk helse.
 • Kunnskap om nasjonale helsemyndigheters føringer for lov- og forskriftsverk, herunder spesielt helselovene.
 • Særlig gode evner innen kommunikasjon og muntlig/skriftlig formidlingsevne.
Vi ønsker at du har
 • Erfaring fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
 • Kunnskap og interesse for andre tjenesteytere som vi samhandler med.
 • Erfaring med og interesse for å arbeide i tverrfaglige team.

Personlige egenskaper
 • Du er fleksibel og tar selvstendig ansvar for oppgavene.
 • Du motiveres av muligheten til å kunne påvirke en organisasjon i utvikling og har gode evner til å prioritere, vurdere og beslutte.
 • Du kan arbeide i team og trives i et tverrfaglig miljø og mestrer høyt tempo.
 • Du evner å skape gode relasjoner og kan samarbeide og kommunisere med mange forskjellige mennesker på ulike nivå i og utenfor organisasjonen.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr
 • Hyggelig og høyt kompetent arbeidsmiljø, med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Spennende arbeidsoppgaver.
 • ALIS-avtale. Som lege under spesialisering legger vi til rette for at du kan fullføre ALIS-forløpet, og sørger for at du alltid jobber sammen med andre leger og får den oppfølging og veiledning som du trenger.
 • Tilhørighet i et sterkt tverrfaglig sammensatt behandlingsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gratis parkering.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av friluftsutstyr og hytter m.m.
Annet
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.
 • Vi ønsker at du oppgir minst 2 referanser, en av disse fra en overordnet. 
 •  Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.   
Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Trude Nydal Wynn
Tittel: Avdelingsleder Medisinsk Service
Telefon: 90 92 25 08
Navn: Anja Røste
Tittel: Avdelingsleder Lindrende
Telefon: 48 09 29 14
Arbeidssted
Hansine Hansensvei 90
9019 TROMSØ