Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker deg som:
• Har pasienten i fokus
• Er faglig trygg
• Er opptatt av høy faglig kvalitet på tjenestene
• Er omgjengelig og har evne til fleksibilitet
• Vil bidra til at kommunen når sine mål og satsningsområder
• Er løsningsorientert og har evnen til samarbeid
Arbeidsoppgaver Fastlegepraksis i Hemnes kommune gir deg gode muligheter for en allsidig og tilpasset praksis med gode inntjeningsmuligheter. Allmennmedisinske kommunale oppgaver ivaretas i deltidsstillinger av fastlegene. Du forplikter deg også til deltagelse i legevakt, både lokalt (rød respons på dagtid) og gjennom vaktsamarbeid med Rana kommune

Arbeidsoppgaver
Fastlegepraksis i Hemnes kommune gir deg gode muligheter for en allsidig og tilpasset praksis med gode inntjeningsmuligheter. Allmennmedisinske kommunale oppgaver ivaretas i deltidsstillinger av fastlegene. Du forplikter deg også til deltagelse i legevakt, både lokalt (rød respons på dagtid) og gjennom vaktsamarbeid med Rana kommune
(ettermiddag, natt, helg og høytid). Den interkommunale legevakten har pr. tiden tilstedevakt i ca 20-delt vakt, er lokalisert i nye, moderne lokaler i umiddelbar nærhet til Helgelandssykehuset Rana. Det er fast kompensasjon for vaktene. Rana legevakt skal innen årsskiftet iverksette "nordsjøturnus" natt, noe som vil medføre mindre nattarbeid for fastlegene i vaktsamarbeidet.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnustjeneste (LIS1) og rett til refusjon fra Helfo.
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten er ønskelig, men ikke et krav.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Brennende interesse for faget og pasientene
 • Gode samarbeidsevner - Stabilitet i arbeidsforhold
Vi tilbyr
 • Gode legeavtaler
 • Godt fagmiljø og mulighet til å påvirke fremtidens helsetjeneste i Hemnes.
 • Tilrettelegging for spesialiseringsløp i allmennmedisin.
 • Hjelp til å skaffe bolig. 
 • Full barnehagedekning og svært gunstig betalingsordning
  https://www.hemnes.kommune.no/barnehager.419727.no.html
 

Stillingen krever at godkjent politiattest fremlegges før tiltredelse.
Legg ved utdanningsdokumentasjon, autorisasjon og attester / tjenestebevis til søknaden. Det er ønskelig at du er spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering, men dette er ikke et krav.
 
 
Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista
Søknadsfrist 05.05.23
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hemnes kommune
Hemnesberget
Kontaktperson
Navn: Ellen Johansen
Tittel: Enhetsleder Helse
Telefon: 91006847
E-post: ellen.johansen@hemnes.kommune.no
Arbeidssted
Hemnesberget
sentrumsveien 1
8646 KORGEN