Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

DPS Solvang er en av 8 avdelinger i Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF.

Vi er det desentraliserte spesialisthelsetilbudet i voksenpsykiatri for en befolkning på ca 53.000
innbyggere, og dekker Kristiansand vest for Otra, utenom Søgne.

Avdelingens enheter er samlokalisert og holder til på Grim.

Avdelingen har 10,5 stilling for psykiater, 25 stillinger for psykolog, hvorav 15 er psykologspesialister.
Disse betjener en døgnpost med 20 senger, en allmenpsykiatrisk poliklinikk, et FACT-team og et gruppeteam. I tillegg har
vi til sammen 70 stillingshjemler med annen helsefaglig utdanning, samt merkantil enhet med 9 sekretærer.

Vi har fokus på arbeid og har 9 stillinger for jobbspesialister. Disse server ulike avdelinger i
Klinikk for psykisk helse (KPH).

For spesialiseringsløp for leger er vi godkjent for de obligatoriske tjenesteområder "allmenpsykiatrisk
poliklinikk" og "Rehabilitering av langtidssyke med alvorlige sinnslidelser", samt som fordypningsklinikk
innen kognitiv adferdsterapi ved angst og tvangslidelser. Vi har klinikkdekkende ansvar for OCD-behandling.

Vi har fokus på fagutvikling og har for tiden ulike pågående forskningsprosjekt.

Vi har ved DPS Solvang ledig 1 x 100 % stilling for overlege med tiltredelse ca 01.09.23

Den ledige stillingen er i hovedsak knyttet til allmenpsykiatrisk poliklinikk. Klinikken er opptatt av å jobbe dynamisk og fremtidsrettet. Dette kan innebære mulighet å arbeide både digitalt og ved flere lokasjoner(avdelinger) i klinikken.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedfunksjonen for stillingen vil være utredning, behandling og oppfølging av pasienter med psykiske lidelser.
 • Vurdering av henvisninger og dialog med fastleger
 • Diagnostisk kartlegging
 • Medisinskfaglig bistand til ikke-medisinske behandlere/kolleger
 • Samarbeid med den kommunale psykiatritjenesten

Kvalifikasjoner

 • Overlege i psykiatri med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til gjeldende lover og regelverk

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et spennende, variert og godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av
  tjenestetilbudet med engasjerte kollegaer
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Vi tilbyr mulighet for deltakelse i aktivt forskningsmiljø. Pågår nå tre doktorgradsavhandlinger på DPS
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Marianne Rønberg
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 38 17 48 22
Navn: Hilde Svendsen
Tittel: Psykologspesialist/teamleder
Telefon: 38 17 48 00
Navn: Per Egeland
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 905 74 999
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Solvang, Allmenpsykiatrisk poliklinikk, Kristiansand
Løkkeveien 24
4616 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image