Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser søker etter en engasjert lege med interesse for det sjeldne og sammensatte, og som er faglig nysgjerrig og med vilje og evne til å sette seg inn i de utfordringene vi møter på Frambu.

Frambu er ett av ni kompetansesentre i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, og er en dynamisk arbeidsplass med en tverrfaglig arbeidsform. Vår hovedoppgave er å øke kunnskapen om mer enn 400 sammensatte sjeldne diagnoser og diagnosegrupper. Se oversikt over disse her. Felles for diagnosene er at de er sjeldne og lite kjente, både blant helsepersonell og andre tjenesteytere og i samfunnet generelt. Mange med sjeldne diagnoser har behov for oppfølging fra ulike deler av tjenesteapparatet gjennom hele livsløpet. 

Du vil bli en av tre leger på Frambu og være tilknyttet ett av våre to diagnoseteam. Diagnoseteamets oppgaver er å samle, utvikle og spre kunnskap om diagnosene det jobber med. Frambu har ikke ansvar for diagnostisering og behandling. 

Arbeidsoppgaver
 • hente inn, systematisere og dokumentere kunnskap om utvalgte sjeldne diagnoser
 • rådgivning og veiledning til leger og andre tjenesteytere, personer med diagnose og pårørende via telefon, videokonferanse, konsultasjon på Frambu eller besøk lokalt
 • delta i planlegging og gjennomføring av senterets kurs
 • nettverksarbeid og samarbeid med andre deler av tjenesteapparatet, særlig ivareta kontakt mot medisinske fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • undervisning og formidling, blant annet via videokonferanse og webinar
 • bidra i forsknings- og utviklingsprosjekter

Ønskede kvalifikasjoner
 • norsk autorisasjon som lege
 • erfaring fra klinisk arbeid
 • spesialisering innen nevrologi, medisinsk genetikk, habilitering, barnemedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering eller allmennmedisin er en fordel, men søkere med andre spesialiseringer eller under spesialisering vil også bli vurdert
 • interesse for arbeid med komplekse, medisinske problemstillinger
 • erfaring fra arbeid med, eller kjennskap til, diagnosene Frambu arbeider med eller tilsvarende tilstander vil bli vektlagt
 • et bredt faglig nettverk
 • erfaring med og interesse for kunnskapsformidling
 • erfaring med å jobbe tverrfaglig 
 • det er ønskelig at den som ansettes kan bidra til videreutvikling av den digitale samhandlingen 
 • god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

Du må kunne arbeide selvstendig, men også fungere godt i team, ha et stort faglig engasjement, være resultatorientert, fleksibel og ha en uttalt interesse for å utvikle Frambu i samarbeid med kollegaer og brukere av kompetansesenteret.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for Frambu å gjenspeile befolkningen generelt og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen etter behov.

Vi tilbyr 
 • et engasjert og profesjonelt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • varierte arbeidsoppgaver
 • mulighet til å delta i spennende forskningsprosjekter 
 • gode muligheter for egen faglig utvikling, fordypning og kurs
 • normalarbeidstid på 37,5 timer pr uke
 • treningsmuligheter i arbeidstiden
 • fleksibel arbeidstid med mulighet for hjemmekontor 
 • lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lover, landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten i Virke og lokalt avtaleverk 
 • god pensjonsordning
 • idyllisk plassering i Østmarka rett sør for Oslo

Helsedirektoratet har på oppdrag av helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en nasjonal strategi for sjeldne diagnoser. Gjennomføringen av strategien vil få innvirkning på senterets arbeid de neste årene. Den som ansettes vil være en del av arbeidet med å sette strategien ut i praksis og må være forberedt på endringer. 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om stillingen.

Håper vi hører fra deg!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Kontaktperson
Navn: Simen Stokke
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 928 26 185
E-post: sis@frambu.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Lege
Arbeidssted
Frambu
Sandbakkveien 18
1404 SIGGERUD