Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker etter leger som ønsker å spesialisere seg innen barnemedisin
Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca 575 000 innbyggere og befinner seg ca 20 minutters kjøring fra Oslo sentrum. 

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus betjener en barnepopulasjon på 125 000 fra et demografisk variert opptaksområde. Med sine drøyt 300 ansatte en klinikken en av Norges største barneavdelinger.
BUK  består av 8 avdelinger: Avdeling nyfødtintensiv (kategori 3b-nyfødtavdeling ned til gestasjonsalder 26 uker), Avdeling barn og ungdom med barneovervåkning, Avdeling forskning og utvikling, Avdeling barnehabilitering, Avdeling barn og unges psykiske helse, Poliklinikk barn og ungdom, Avdeling stab og kontortjenester og Avdeling leger. Det kan være mulighet for arbeid ved avdeling Kongsvinger, etter nærmere avtale.

BUK har fra vinteren 2023 16-delt primærvakt (leger i spesialisering) - , 12-delt sekundærvaktsjikt (overleger) og 12-delt sekundær dagvakthelgsjikt (overleger). I tillegg har vi eget 5-delt nyfødtvaktsjikt med hjemmevakter. Det må påregnes deltagelse i ett av vaktsjiktene. Vi har i tillegg forsterket bemanning om kvelden og i helgene. 
Vi tilbyr et fagmiljø der klinikk og forskning skal kunne kombineres i samarbeid med vår egen forskningsavdeling. Forskningskompetanse vil bli vektlagt.

Vi har ledig 1 fast stilling og 8 vikariater, ved internt opprykk kan ytterligere 1 vikariat av ett års varighet med oppstart 01.09.2023 bli ledig.
De øvrige vikariatene har oppstart 01.01.2024 med 8 måneders varighet. 

Alle søkere må søke elektronisk. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.
Oppstart etter avtale. Vi ser frem til å bli bedre kjent med deg!

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold som vi ser på som en stor styrke for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer planmessig rotasjon mellom ulike dagarbeidsoppgaver. Dagarbeidsoppgaver vil være postarbeid, arbeid i mottak og poliklinikk.
 • Stillingen inngår i avdelingens primærvaktsjikt som  fra vinteren er 16-delt. Det er også tilstedeværende sekundærvakt og tilkallingsvakt på nyfødt.
 • LIS hos oss deltar i regelmessig SIM-trening for både store barn og nyfødte minimum 2 ganger per år, og rullerer på ukentlig ferdighetstrening i mottak.
 • Nødvendig opplæring og opplegg for innfasing vil bli vurdert som en del av tilsettingsprosessen.
 • Tjeneste på Kongsvinger sykehus kan måtte påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig.
 • Gjennomført norsk turnustjeneste eller tilsvarende.
 • Inngå i avdelingens 16-delte primærvaktsjikt.
 • Erfaring fra barnemedisinsk avdeling eller med barnemedisinske problemstillinger er en fordel.
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner er ønskelig.
 • Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Evne til å jobbe strukturert, er fleksibel og innsatsvillig.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Evne til å løse oppgaver som blir tildelt
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid.
 • Interesse for utvikling av fag, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet.
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsklinikker.
 • Avsatt tid til Individuell og gruppebasert veiledning.
 • Fullstendig spesialiseringsløp.
 • En stor og entusiastisk legegruppe med et godt sosialt miljø.
 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning.
 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon, veiledning og supervisjon.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet med kort reisevei til Oslo.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet

Språk

 • Norsk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Parisa Hamidi
Tittel: Konst. seksjonsleder LIS
Telefon: 67 96 44 86
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken, Avdeling barn leger
Sykehusveien 25
1478 Lørenskog