Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det er ledig stilling som sykehjemslege ved Lervig sykehjem.
Lervig er et urbant sykehjem med sentral plassering på Storhaug, og er med 105 langtidsplasser og 18 korttidsplasser et av Stavangers største. På dette sykehjemmet  jobber det fra før to leger i til sammen 1,3 årsverk. 

Pasientgruppen er preget av sammensatte problemstillinger med demens og somatikk. 

Legen vil få hovedansvar for 41 langtidspasienter fordelt på to etasjer.
Jobben er på dagtid i ukedager med 22,5 t arbeidsuke, med fleksibel arbeidstid.

Det kan bli aktuelt å inngå i sykehjemslegevakten i kommunen.
Det kan være aktuelt med 100% stilling dersom du som lege kan ha flere arbeidssteder.

Arbeidsoppgaver:
Sykehjemslegen har helhetlig faglig ansvar for medisinsk behandling for pasientgruppen. Fortløpende visitt, årskontroller, legemiddelgjennomgang og tverrfaglig samarbeid.  Kommunikasjon med  pårørende. Tilsyn ved akutte hendelser i arbeidstiden.

Kvalifikasjoner:
 • Søkere må ha norsk autorisasjon.
 • Ønskelig med spesialistutdannelse, fortrinnsvis innen allmennmedisin eller geriatri. Andre relevante spesialister kan også søke.
 • Søkere uten spesialitet forplikter seg til å være i et spesialiseringsløp i allmennmedisin (ALIS/LIS3)
 • Må ha gjennomført LIS 1 eller godkjent turnustjeneste.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse.
 • Søker må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse.
Personlig egenskaper:
 • Du er positiv og ønsker å bidra både faglig og personlig med engasjement i et tverrfaglig miljø.
 • Du skaper gode relasjoner til brukere, kollegaer og samarbeidspartnere.
 • Du er strukturert, selvstendig , målrettet og fleksibel.
 • Du har stor arbeidskapasitet og er beslutningsdyktig.
Vi tilbyr:
 • Som ansatt i Stavanger kommune vil du få gode forsikrings- og pensjonsordninger. 
 • Stavanger kommune er en trygg og god arbeidsgiver.
 • Hjem Jobb Hjem.
 • Et godt fagmiljø og månedlige samlinger med andre sykehjemsleger i kommunen.
 • Sykehjemsmedisin er tellende for inntil to års tjeneste i spesialisering i allmennmedisin, og kommunen legger til rette for utdanning i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin for ferdige spesialister. Fokus på gode ALIS-forløp 
 • Mulighet for videreutvikling innenfor egne relevante interesseområder.
 • Tilbud om kurs i henhold til spesialisering eller etterutdanning.
 • Stillingskode 852700 Lege, lønn etter avtale.
  Stillingskode 852701, Legespesialist, lønn etter avtale.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Lervig sykehjem
Kontaktpersoner
Navn: Gunn Birkeland Johnsen
Tittel: Seksjonssjef kommunale legetjenester
Telefon: 46943784
E-post: gunn.birkeland.johnsen@stavanger.kommune.no
Navn: Marit Alfsvåg
Tittel: Eldreomsorgsoverlege
Telefon: 48171841
E-post: marit.elisabeth.apeland.alfsvag@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
kommunale legetjenester
Ryfylkegata 55
4014 STAVANGER