Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Barne- habiliteringsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag lyser en fast stilling som lege i spesialisering innen barnesykdommer/LIS3


Levanger har rundt 20.000 innbyggere og er en av 23 kommuner i nedslagsfeltet til Barne- og habiliteringsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag (HNT).

Levanger ligger omtrent 80 km nord for Trondheim og 50 km fra Værnes Lufthavn. Flytiden Værnes-Gardermoen er 1 time.

Levanger kommune har godt utbygd skoleverk, et rikt kulturliv og har en variert natur mellom fjord og fjell med gode muligheter for friluftsliv.  


Klinikk for kvinne, barn og familie - KBF, er sammensatt av ulike avdelinger som innen sitt spesialfelt skal gi tilbud om utredning, behandling, pleie og omsorg til kvinne, barn, unge og deres familie. Organiseringen skal medføre at det enkelt å gi et helhetlig tilbud til pasientgruppen, dette gir en unik mulighet til å bli kjent med hele pediatrifaget på et sted.

Avdelingene i KBF er Barne- og habiliteringsavdelingen, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP), Gynekologi og fødeavdeling i Levanger og Gynekologi og fødeavdeling i Namsos.

Barne- og ungdomsposten i HNT består av følgende:
Sykehuset Levanger:

 • Seksjon sengepost for barn og unge fra 0-18 år
 • Seksjon for premature fra uke 30 og syke nyfødte 
 • Enhet for dagbehandling
 • Poliklinikker

Sykehuset Namsos:

 • Poliklinikk 


Barne- habiliteringsavdelingen i Helse Nord Trøndelag lyser ut en  fast stiling som lege i spesialisering i barnesykdommer.

Oppstartsdato: 1/8 -23 eller etter avtale.
Interesserte som er under LIS1-utdanning kan søke og kan evt. få oppstartsdato ved endt utdanning.
Utdanningsløpet som spesialist vil foregå i Barne- og habilitetingsavdelingen i HNT under veiledning av overlege,
den siste perioden før godkjenningen kan gjennomføres på St Olavs hospital i Trondheim, som organiseres av oss i HNT sammen med barneklinikken på St Olavs.
Hos oss får du som LIS3 alle obligatoriske kurs.
Du kan lese mer om spesialisering i barnesykdommer her:

 Du kan lese mere om Spesialisering i barnesykdommer HER
Barne- og habiliteringsavdelingen er organisert med egen seksjon for leger, ledet av seksjonsleder/avdelingsoverlege.


Håper du finner dette interessant - Vi gleder oss til å høre fra deg! :)

   

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er plassert ved sykehuset Levanger.
 • Avdelingen har per dato 7-delt LIS-vakt.
 • Arbeidsoppgaver vil være daglig postarbeid, vaktarbeid, dagbehandling, poliklinikk og medisinsk avstandsoppfølging.
 • Barne- og ungdomsposten er en aktiv avdeling med ø-hjelpsmottak i avdelingen, stor variasjon i  arbeidsoppgaver og en fin, variert og spennende pasientgruppe i aldersspennet 0-18 år.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1
 • Erfaring fra fagfeltet er ønskelig, men ikke et krav
 • God i norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon

Personlige egenskaper

 • Du har interesse for fagfeltet og et sterkt faglig engasjement
 • Du verdsetter og bidrar til gode samarbeid
 • Du kommuniserer godt med pasienter, pårørende og kolleger 
 • Du setter pris på et faglig fellesskap der vi deler kunnskap og kompetanse med hverandre  
 • Du er fleksibel, tar initiativ og bidrar til nytenkning
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt     
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr. Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • En spennende og variert arbeidshverdag innenfor et bredt fagområde med rotasjon mellom
  sengepost, enhet premature og syke nyfødte og poliklinikk.
 • Nærmeste leder er avdelingsoverlege.
 • Lønn i henhold til gjeldene overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Hilde Sundal
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74097635
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for kvinne, barn og familie, Sykehuset Levanger
Kirkegt. 1
7600 Levanger