Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
ARENDAL KOMMUNE SØKER NYE FASTLEGER / ALIS
Hva skal til for at du vil bli fastlege i Arendal?
 
Arendal kommune har et stort behov for nye fastleger. Alle listene er stengte, mange ønsker å redusere sine listestørrelser og flere fastleger nærmer seg pensjonsalder. I tillegg kommer at byen venter en betydelig befolkningsvekst de kommende årene. Vi har de siste årene rekruttert et stort antall nye leger, og har nå i alt 13 ALIS leger blant våre 46 fastleger.
Vi har nå 2 ledige fastlegeavtaler / fastlegestillinger i kommunen. Det er foreløpig uavklart hvilke av byens ti legesentre som vil få tildelt de nye legene.
For alle disse stillingene gjelder overtagelse av etablerte lister, også fra andre legesentre.
Vi henvender oss derfor til deg som er ferdig utdannet lege, med norsk autorisasjon, og ber deg ta kontakt for at vi sammen kan finne de beste muligheter og arbeidsbetingelser for at du kan trives som fastlege i Arendal. Vi søker både leger i spesialisering og spesialister i allmennmedisin.
Vi kan tilby ALIS leger fastlønn med bonusordning, eller næringsdrift. Vi kan også kombinere stillinger som fastlege med legevaktslege eller helsestasjonslege, og kan tilby deltidsstillinger. For spesialister i allmennmedisin vil vi også kunne tilby etableringstilskudd.
Send noen ord om deg selv og dine forventninger og ønsker, så etablerer vi kontakt og diskuterer oss frem til gode løsninger.
Alle fastleger i Arendal plikter å delta i den interkommunale Legevakten i Arendal, som er en veldrevet legevakt for ti samarbeidende kommuner. Legevakten ligger nå i Sørlandet Sykehus Arendal, men vil etter planen i løpet av året flytte inn i eget bygg sammen med Kommunal Øyeblikkelig Hjelp (tilsvarende KAD).
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Arendal kommune
Kontaktperson
Navn: Erik L Werner
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 91768413
E-post: erik.werner@arendal.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Fastlege
Arbeidssted
Sam Eydes plass 2
4801 ARENDAL