Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus har vi nå ledig et vikariat i 1,5 år for overlege/psykiater med mulighet for fast ansettelse. 

Vi ser etter en kollega med faglig engasjement og interesse for vår pasientgruppe. Den ledige stillingen er primært knyttet til poliklinikken, etter avtale kan det bli aktuelt å være på døgnavdelingen i perioder.

NKS Olaviken har et tverrfaglig overlegekollegium bestående av 6 psykiatere, 1 allmennlege, 1 nevrolog og 1 geriater. Overlege/psykiater samarbeider i team med disse i tillegg til psykologspesialister/psykologer og spesialsykepleiere. Foruten polikliniske pasienter vil stillingen også medføre noe ambulant virksomhet.

NKS Olaviken er en regional spesialisthelsetjeneste til eldre med ulike psykiske lidelser, mennesker med demenssykdommer og er i tillegg et regionalt ressurssenter for mennesker med Huntington sykdom og ulike andre nevrodegenerative sykdommer. Vi har 3 seksjoner med 21 sengeplasser på Askøy og en poliklinikk lokalisert på Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen. Vi tilbyr i hovedsak utredning og behandling for alderspsykiatriske pasienter med affektive lidelser, psykoser og kognitiv svikt/demens, men også for yngre personer med kognitive symptomer og for personer med andre nevropsykiatriske symptomer som f.eks. ved Huntingtons sykdom.
NKS Olaviken driver også en Nevropsykiatrisk seksjon for personer med Huntingtons sykdom. Vi har driftsavtaler med ulike kommuner i landet. Seksjonen har i dag 8 beboere.

Vi legger vekt på faglig kompetanse, forskning og fagutvikling, samt et arbeidsmiljø som det er lett å trives i. NKS Olaviken har et tverrfaglig miljø med spesialister i psykiatri, i nevrologi og  i nevropsykologi, allmennlege, LIS,  psykologspesialister, psykologer og psykiatriske sykepleiere/vernepleier, helsefagarbeidere, musikkterapeuter, ergoterapeuter m.m.

Vi ønsker primært å ansette psykiater, men LIS i psykiatri med kort tid igjen til spesialitet eller lege med spesialisering innen annet relevant spesialitet kan også søke
Stillingen er ledig fra snarest.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling, inkludert samarbeid med pårørende og pasientens nettverk
 • Samhandling med kommunehelsetjeneste og andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Medansvar for gode pasientforløp
 • Videreutvikling av arbeidsmetoder, fagkompetanse og rutiner i avdelingen, tett samarbeid med avdelingsleder og øvrig klinikkledelse
 • Veiledning og undervisning av andre fagpersoner
 • Deltagelse i ambulante tjenester

Utover disse «kjerneoppgaver», kan det etter behov og interesse være aktuelt med andre oppgaver:

 • Fag- og tjenesteutvikling, forskning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Vi ønsker primært å ansette psykiater, men LIS i psykiatri med kort tid igjen til spesialitet eller lege med spesialisering innen annet relevant spesialitet kan også søke
 • Personlige egenskaper blir vektlagt
 • Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere gode kunnskaper i skriftlig og muntlig norsk

Personlige egenskaper

 • Trives med å jobbe tverrfaglig i team
 • Fleksibel og liker nye utfordringer
 • Interesse for tjenesteutvikling for å tilpasse helsehjelpen til våre pasienters særegne  behov og utfordringer

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling og avtalt fordypningstid
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Engasjert og kunnskapsrikt fagmiljø med fokus på tverrfaglighet og en helhetlig tilnærming til pasienten
 • Godt sosialt miljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Medlemskap i pensjonsordning i KLP, 2% pensjonstrekk, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
NKS Olaviken
Kontaktpersoner
Navn: Kate Myklebust
Tittel: Avdelingsleder Poliklinikk
Telefon: 56151000
E-post: kate.blindheim.myklebust@olaviken.no
Navn: Minna Hynninen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 56151000
E-post: kia.minna.johanna.hynninen@olaviken.no
Hjemmeside
Arbeidssted
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
Ulriksdal 8
5009 BERGEN