Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker en overlege med engasjement og forståelse for akutt allmennmedisin og beredskap, og som har evne til å jobbe selvstendig og i team. 

Legevaktsoverlegen vil ha det medisinskfaglige ansvaret og samarbeide tett med avdelingsleder som har drifts- og personalansvaret for legevakten.
Overlegen rapporterer til avdelingsleder for Legevakt. 
Kommuneoverlegen er faglig overordnet Arbeidstiden er dagtid alle hverdager. Det legges til rette for at stillingen kan kombineres med legevakter hvis det er ønskelig. 

Erfaring fra tilsvarende stillinger, kjennskap til legevaktsarbeid og personlig egnethet vil vektlegges.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk faglig ansvar for legevakten.
 • Samarbeid med kommunene og spesialisthelsetjenesten med fokus på legevaktens rolle i den akuttmedisinske kjede,
 • Være pådriver for kvalitets- og utviklingsarbeid i avdelingen.
 • Ansvarlig for å oppdatere medisinsk faglig innhold i internkontroll og kvalitetssystemer i samarbeid med fagutviklingssykepleier og ledelse.
 • Være en pådriver i å oppfylle samhandlingsreformens intensjoner.
 • Ansvarlig for å sette opp vaktplaner og beredskapslister for legevaktslegene.

Kvalifikasjoner
 • Formelle krav:
  norsk autorisasjon som lege
  gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig
  førerkort for bil i klasse B
   
 • Ønskelig med:
  spesialist i allmennmedisin
  erfaring fra legevakt og kjennskap til kommunal virksomhet
   

Vi tilbyr deg
 • spennende fagmiljø
 • lønn etter gjeldende avtaler
 • gode pensjonsbetingelser i KLP

  Hos oss får du muligheten til å jobbe i en effektiv og spennende organisasjon med mål om god kvalitet på tjenestene.
   
  Søknad
  Du må legge fram politiattest før du kan tiltre stilling i Ringerike kommune i henhold til helse- og omsorgsloven § 5-4.
  Du må oppfylle kriteriene for tuberkulosekontroll før du kan tilsettes.
   
  Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent, oppfordres til å søke. Du må begrunne fortrinnsretten i søknaden.
   
  Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25).
  Du kan søke om å bli fritatt fra å stå på offentlig søkerliste. Dette må begrunnes og søkes om i det elektroniske søknadsskjema. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.
   
  Du må søke på stillingen elektronisk.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Ringerike kommune
Kontaktperson
Navn: Kine Mauseth
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 32 11 74 00/908 05 512
E-post: Kine.Mauseth@ringerike.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Legevaktsoverlege
Arbeidssted
Ringerike interkommunale legevakt
Trygstadveien 8
3511 HØNEFOSS