Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Seksjon for karkirurgi har ledig et års vikariat for spesialist og overlege i karkirurgi. 

Kirurgisk klinikk omfatter åtte seksjoner som utfører utredning og behandling av sykdommer som krever kirurgi. Klinikken tilbyr undersøkelse,
behandling og pleie innen: Karkirurgi, urologi, bryst- og endokrinkirurgi, colorektal kirurgi, øvre gastrokirurgi, akutt gastrokirurgi,  barnekirurgi og plastikkirurgi. Klinikken er ansvarlig for
traumesenterfunksjonen og den hardt skadde pasienten. Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi og og Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon er også enheter tilknyttet Kirurgisk klinikk.

 

Seksjon for karkirurgi har til sammen 5,5 overlegestillinger og en 6-delt seksjonert bakvaktsordning. Seksjonen har to stillinger for LIS3 i grenspesialisering, og en stilling for LIS2-3 i rotasjon for spesialiteten i generellkirurgi. Seksjonen har også til enhver tid en LIS1-stilling tilknyttet den kirurgiske rotasjonen av den tredelte LIS1-tjenesten ved St. Olavs hospital HF.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling og utredning av pasienter, herunder operasjoner og poliklinikk
 • Undervisning og veiledning av leger i spesialisering
 • Visittgang på sengeposten
 • Den som tilsettes må inngå i seksjonens gjeldende bakvaktsordning

Kvalifikasjoner

 • Du har norsk autorisasjon som lege
 • Du er spesialist i karkirurgi med bred erfaring fra utredning og behandling i hele fagspekteret
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig på et høyt nivå, tilsvarende C1 på Bergenstesten om du ikke har norsk som morsmål 
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner,  herunder stor forståelse for og vilje til tverrfaglig samhandling
 • Vi vil foretrekke søkere med erfaring fra endovaskulær kirurgi
 • Du er interessert i å drive med forskning og evt tidligere forskningserfaring er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg som har godt humør og som vil være en aktiv bidragsyter til et godt kollegialt fellesskap og sterkt samhold på seksjonen
 • Vi søker etter en som er positiv og lærevillig
 • Vi ser etter kandidater som er fleksible og arbeidsomme, og som vil være med på å drive seksjonen mot felles mål sammen resten av kollegiet
 • Vi søker derfor etter deg som har evne til å ta selvstendige avgjørelser, samtidig som du er teamrettet for pasientens beste

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass med flinke og engasjerte kollegaer
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • God pensjonsordning i KLP, herunder gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Torbjørn Dahl
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72828024
Navn: Frode Aasgaard
Tittel: Seksjonsleder leger
Telefon: 72828464
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk - Avdeling Leger, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim