Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Agder.

Psykiatrisk sykehusavdeling utgjør sammen med Distriktspsykiatrisk avdeling Østre Agder (døgn-, dagenheter og poliklinikk med ambulante tilbud) en enhet med tanke på spesialistutdanningen i psykiatri. Disse to avdelingene gir spesialistutdanning for LIS3 i psykiatri som oppfyller alle læringsmål (LM) i psykiatri (VOP). Hele spesialistutdanningen i psykiatri kan derfor gjennomføres ved Sørlandet sykehus HF.  LIS deltar i vaktordning gjennom hele løpet.

I Arendal har Psykiatrisk sykehusavdeling og Distriktspsykiatrisk avdeling til sammen 17 overlegestillinger, 15 stillinger for leger i spesialisering i psykiatri i tillegg til LIS1.

Vi har ledig

 • Flere 100 % faste stillinger som lege i spesialisering i spesialiteten psykiatri. Krav; fullført 18 mnd LIS1-tjeneste i Norge. Oppstart etter avtale.
 • Søkere uten turnustjeneste oppfordres til å søke og vil bli vurdert til vikariater.
 • 1 x 100% vikariat som lege ifbm foreldrepermisjon med start snarest. Varighet ca mars 2024.

Det er også mulig å ta sykehustjeneste ifbm spesialisering i f.eks allmennmedisin eller andre spesialiteter.  Ta i så fall kontakt med oss om det.

Vi oppfordrer LIS1 ferdige med distriktstjeneste i løpet av 2023 med interesse for psykiatri om å søke.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker at våre ansatte skal gjenspeile mangfold og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling
 • Inngår i vaktordning gjennom hele spesialistløpet, for tiden 10-delt tilstedevakt
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet Sykehus hf, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og full autorisasjon som lege.
 • Fullført 18 måneders turnus/LIS1-tjeneste for å få fast stilling.
 • Språkferdigheter i norsk på høyt nivå.
 • Kjennskap til norsk lovverk.
 • Det er ønskelig med erfaring innen psykiatri.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en engasjert og ansvarsfull medarbeider som evner å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner i et flott og inkluderende arbeidsmiljø. Det er viktig at du kan arbeide selvstendig, tverrfaglig og i team, og at du er systematisk og nøyaktig i ditt arbeid. Vi legger særlig vekt på dine personlige egenskaper og ønsker en kollega med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må være fleksibel og profesjonell i ditt møte med pasienter, pårørende og kollegaer og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med faste ukentlige møtepunkt.
 • God dekning av spesialister med høyt faglig nivå.
 • Utfordrende og variert arbeid.
 • For faste LIS; All veiledning, obligatoriske kurs og undervisning i spesialiseringen overholdes, veiledning i psykoterapi gis av erfarne veiledere.
 • Aktivt forskningsmiljø.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivs (IA)-bedrift.
 • Ansatte ved Sørlandet sykehus har sin pensjonsavtale i KLP (2% pensjonstrekk) og dette gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon.
 • I tillegg har vi et bredt tilbud med trening for alle ansatte.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst inkl rekrutteringstillegg for faste stillinger og tillegg for utvidet vaktområde.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Torunn Risdal Momrak
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 911 72 301
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Ole Kristian Drange
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 476 23 258
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal
Dydens vei 22
4838 Arendal
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image