Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Gjemnes kommune søker etter en selvstendig og engasjert lege som ønsker ha en sentral rolle for innbyggere, kollegaer og tjenester i en forholdsvis liten kommune.

Gjemnes kommune har 2670 innbyggere, og ligger midt imellom byene Molde og Kristiansund med kjøretid på ca. 30 minutter.
Stillingen er en fast ansettelse med fastlønn og vilkår som følger med en slik ansettelsesform. Kommunen er åpen for andre ordninger om det er ønskelig.

Legesenteret holder til i helsehuset i Batnfjordsøra sentrum med gangavstand til alle helsetjenester som legene samhandler med, samt NAV-kontor og omsorgsboliger. Legesenteret har to fastleger, en turnuslege og to sykepleiere som fungerer som hjelpepersonell. Begge fastlegene har kommunale oppgaver, den ledige stillingen innehar også oppgaver som kommuneoverlege. Onsdager er avsatt til kommunale oppgaver og det er faste månedlige møter med NAV.

Kommunen deltar i et velfungerende interkommunalt legevaktsamarbeid med legevaktlokaler i Kristiansund kommune. Legevakt er organisert slik at det alltid er 2 leger på vakt. KAD-plasser vil fra 01.07.23 implementeres i kommunens sykehjem. I dag er dette et interkommunalt samarbeid. 

Stillingen er ledig fra 1. oktober 2023. Tidligere tiltredelse kan være aktuelt.

Hva kan kommunen tilby
 • Fast forutsigbar inntekt etter avtale
 • Medlemskap i KLP
 • Gode forsikringsordninger 
 • Kommunale ordninger for arbeidstid, ferie og fravær
 • Gode ordninger for utvikling og kompetanseheving
 • Stabile og erfarne kolleger
 • Varierte arbeidsdager
Kommunen kan være behjelpelig med anskaffelse av bolig.

Krav til kompetanse
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Søker må kunne beherske norsk både skriftlig og muntlig
 • Spesialist i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist ved ansettelse, forplikter seg til å bli fullføre spesialistgodkjenning.
 • Digital kompetanse og interesse for digitale løsninger for å delta i digital utvikling av tjenesten
 • God kjennskap til norsk helsevesen
 • Søker må kunne fremlegge politiattest
 • Førerkort klasse B
 • Det er en fordel med erfaring fra lignende stillinger
Arbeidsoppgaver som fastlege
 • Fastlegeansvar for listepasienter. Listelengde på inntil 1150 personer.
 • Deltagelse i kommunens legevaktsordning
 • Allmennmedisinsk offentlig legearbeid 
 • Veiledning av kolleger
 • Samarbeid med kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten
 • Utvikling av rutiner
 Arbeidsoppgaver som kommuneoverlege
 • Ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne, jfr. folkehelseloven § 5.
 • Ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen.
 • Bistå med medisinskfaglig rådgivning av betydning for folkehelsen til alle kommunens virksomheter, eksterne aktører og befolkningen, samt i kommunens overordnede planarbeid (kommuneplan mv.)
 • Utarbeide forslag til plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og tiltak, og organisere og lede dette arbeidet.
 • Fatte nødvendige vedtak etter gjeldende lovverk som smittevernloven, forskrift om miljørettet helsevern og tvungen legeundersøkelse i henhold til psykisk helsevernloven (Miljørettet helsevern: Kommunen kjøper tilsynsoppgaver hos ekstern leverandør)
 • Tiltre kommunens kriseledelse ved behov
 
 Personlige egenskaper
 • Møte pasienter på en profesjonell, etisk og god relasjonell måte
 • Være strukturert, pålitelig og ansvarsbevisst
 • Bidra positivt til samarbeid internt og med øvrige helsetjenester
 • Kan arbeide selvstendig og løsningsorientert
Personlige egenskaper og samarbeidsevner vektlegges.
 
Søknadsfrist: 30.mai 2023

For søknadskjema, se kommunens hjemmeside: www.gjemnes.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at navnet på søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentliglova § 25, andre ledd.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Gjemnes kommune
Helse og forebygging
Kontaktpersoner
Navn: Ragnhild Kleive
Tittel: Kommunalsjef helse og omsorg
Telefon: 957 48 857
E-post: ragnhild.kleive@gjemnes.kommune.no
Navn: Elisabeth Ihle Ludvigsen
Tittel: Enhetsleder helse og forebygging
Telefon: 941 88 672
E-post: elisabeth.ihle.ludvigsen@gjemnes.kommune.no
Arbeidssted
Gjemnes legesenter
Torget 1
6631 BATNFJORDSØRA