Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker etter engasjert LIS til våre generalistteam.

PRE LIS / LIS uten TURNUS oppfordres til å søke.

Vi søker etter deg med engasjement for barn og unge sin psykiske helse. Vi søker etter medarbeider som har god arbeidskapasitet, god evne til å strukturere arbeidet sitt og samtidig evne til å samarbeide innad i en tverrfaglig enhet. Vi ønsker oss en kollega med engasjement for forbedringsarbeid og videreutvikling av tilbudet ved BUP Follo. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss, og vi ønsker oss en medarbeider som er med på å bygge og bevare et godt arbeidsmiljø. Vi arbeider etter avdelingens grunnverdier: Pasienten i sentrum, rett hjelp til rett tid, sammen med pasienten, og sammen om pasienten.

Legene på BUP Follo har alltid en legekollega lett tilgjengelig. Det er totalt 5 overleger og 4 LIS ved seksjonen. På seksjonen er det praksis med å ha åpne dører og kunne drøfte fortløpende med hverandre. Det er også ukentlige legemøter der faglige spørsmål og utfordringer drøftes. Alle LIS har veiledning ukentlig m spesialist i barne og ungdomspsykiatri. Som LIS vil det være mulighet for å delta på regionale samlinger 4 ganger i året, i tillegg til andre relevante kurs. AHUS har egen intern rotasjon som sikrer relevant praksis til  spesialisering i barne og ungdomspsykiatri for LIS 3. LIS ved BUP Follo deltar i obligatorisk vaktdeltagelse (16 delt) på Ungdomspsykiatrisk klinikk på AHUS.

BUP Follo gir utrednings- og behandlingstilbud til barn/ungdom (0-18 år) med psykiske vansker. Vi er opptatt av å innlemme familien i behandlingen, og vi har mye samarbeid med kommunale tjenester. Vi tilbyr gode gruppetilbud for barn, ungdom og foreldre innen ulike områder, som for eksempel Aspergers syndrom, angsttilstander og relasjonelle vansker. Vi har fordypnings team innen traume/psykose, spiseforstyrrelser og nevropsykologiske tilstander.

BUP Follo er en poliklinikk i avdeling BUP ved Akershus universitetssykehus. BUP Follo har lokaler sentralt i Ski sentrum. Det er kort vei til jernbane (5 min. å gå). Follobanen åpner desember 2022 med reisetid Oslo-Ski på 12 min. Vi har høsten 2022  flyttet inn i nye fine lokaler. Vi er en av seks poliklinikker i Avdeling BUP AHUS, og vi har også to døgnenheter i avdelingen. BUP Follo har 61 stillinger, og er inndelt i 5 generalist team, et sped- og småbarnsteam og et kontorfaglig team. BUP Follo dekker kommunene Nordre Follo, Frogn, Nesodden og Ås.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientansvar for utredning og behandling
 • Oppfølging og ansvar for medikamentell behandling
 • Deltagelse i internt tverrfaglig samarbeid, i samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat
 • Seksjonen tilbyr øyeblikkelig hjelp til kommunene våre i arbeidstiden 08.00-15.30
 • Deltagelse i seksjonens internundervisning og evt. annen undervisning
 • Vaktdeltagelse på ungdomspsykiatrisk klinikk (UK)  

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon/lisens
 • Erfaring fra psykiatri er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper

 • God evne til samarbeid med andre fagpersoner
 • Engasjement for videreutvikling av tilbudet
 • Fleksibel og med ønske om å sette pasienten i sentrum
 • Strukturert og med evne til prioritering i en hektisk hverdag
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Vi tilbyr et engasjerende og aktivt fagmiljø
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Marte Benedicte Green
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 64852050
E-post: Marte.Benedicte.Green@ahus.no
Navn: Ingeborg Svartsund Arntsen
Tittel: Enhetsleder/Psykologspesialist
Telefon: 64852050
E-post: Ingeborg.Svartsund.Arntsen@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, BUP Follo
Idrettsveien 20
1400 Ski