Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vil du bli barne- og ungdomspsykiater og jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv?

Her ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) i Kristiansand kan vi tilby deg meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø, og hele spesialiseringsløpet i fast stilling på ett sted. ABUP gir spesialisthelsetjenester til barn og ungdom under 18 år og deres familier. Vi er en stor virksomhet og dekker hele Ager, med til sammen 7 kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister samt merkantil enhet som gir behandlerstøtte. I tillegg har vi en aktiv forsknings- og utviklingsenhet. ABUP Kristiansand har til sammen 10 stillinger for overleger, fordelt på fire enheter, og 5 faste stillinger for leger i spesialisering. Legegruppen møtes jevnlig, og det er et godt og støttende legekollegium på tvers av enhetene og lokasjoner.  

Under spesialiseringen blir du godt kjent med vårt spennende og bredt fagfelt. Du får en grundig innføring og følger så et løp gjennom akutt-ambulant arbeid, sped- og småbarnsteam (0-5 år), nevropsykiatrisk team, døgnenhet, allmenn poliklinikk (6-18 år), barnemedisinsk avdeling og voksenpsykiatrisk avdeling. I tillegg får du en psykoterapeutisk utdanning, slik at du blir godt rustet som barnepsykiater. Du får ukentlig veiledning hos overlege, samt psykoterapiveiledning ved behov. Undervisningen for LiS3 gis for LiS i hele Abup, slik at du blir kjent med LiS3 på tvers også, og ved regionale samlinger som styrker fagmiljøet i Helse Sør.

Vi har følgende stillinger ledige for lege i spesialisering:

 • 2 x 100 % fast stilling
 • 2 x 100 % vikariat

Spesialitet: Barne- og ungdomspsykiatri

Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig annen stilling.

Ta kontakt for mer informasjon.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle tidligere spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid i tverrfaglig team
 • Helhetlig utredning og diagnostisering av barn og unge 0-18 år
 • Behandling av barn, ungdom og familier med både (familie)terapeutiske og medikamentelle intervensjoner
 • Veiledning av foreldre
 • Samarbeid med andre avdelinger i spesialisthelsetjenesten
 • Tett samarbeid og veiledning av samarbeidspartnere i første linje (kommunal helse, barnehage/skole, PPT, barnevernstjeneste)

Kvalifikasjoner

 • Du har norsk autorisasjon som lege
 • Du har fullført LiS1 ved tiltredelse
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge er en fordel
 • Du har god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy
 • Du har førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig
 • Du liker å jobbe både tverrfaglig i team og selvstendig
 • Du har kapasitet til å reflektere, reagere fleksibelt, tåle tvil
 • Du viser tilstedeværelse og engasjement
 • Du jobber pålitelig og fleksibelt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Dekking av utgifter i forbindelse med spesialiseringen
 • Fleksibel arbeidstid
 • Et helhetlig utdanningsløp som kan tilpasses individuelt, i Kristiansand
 • Engasjerte, faglig dyktige kollegaer og godt teamarbeidsklima
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • Verdibasert ledelse
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Anne Kjersti Gundersen
Tittel: Konstituert enhetsleder
Telefon: 976 09 969
Navn: Indra Laetitia Simhan
Tittel: Med. faglig rådgiver/ overlege
Telefon: 450 91 574
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling i barn og unges psykiske helse (ABUP), poliklinikk Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image