Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
     

Medisinsk avdeling ved Lillehammer sykehus er en avdeling med akuttfunksjon for knappe 90.000 mennesker. Avdelingen er en del av divisjon Gjøvik-Lillehammer. Avdelingen har alle grener representert i kollegiet med unntak av geriatri og endokrinologi. Det er omfattende dialysevirksomhet ved avdelingen i en egen enhet som betjener hele divisjonens opptaksområde.

Avdelingen består for tiden av totalt 52 døgnsenger. Det er 21 overlegestillinger, 14 LIS 2/3 – stillinger og 10 LIS 1 – stillinger. Avdelingen er godkjent for LIS3 - utdanning innen lungesykdommer, nefrologi, kardiologi, gastroenterologi og infeksjonssykdommer.

Hjerteseksjonen bemannes av 5 kardiologer og 4 LIS2/3 leger i halvårlig rotasjon, samt rotasjon av LIS 1 leger. Arbeidsoppgavene veksler mellom poliklinikk, intensivtjeneste, postarbeid med supervisjon, og utredning av inneliggende pasienter samt vaktarbeid. Vi har 6 delt kardiologivakt, og dekker bakvaktfunksjonen sammen med nefrologvakt og generell indremedisinsk bakvakt. Seksjonen har en stor og variert poliklinisk virksomhet bestående av ekkokardiografi, belastningstester/AEKG, holter og pacemaker/ICD/CRT kontroller. Seksjonen implanterer pacemakere. 

Det er ledig 100% fast stilling som overlege i hjertesykdommer fra 01.06.23 eller etter nærmere avtale med avdelingsoverlege. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Variert arbeid i sengepost, intensivavdeling og poliklinikk
 • Spennende vakter i samarbeid med et kompetent bakvaktsteam 

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege 
 • Spesialist i hjertesykdommer eller hjertemedisinsk erfaring
 • Må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Systematisk og strukturert
 • Faglig interesse og engasjement
 • Ansvarsbevisst og fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidra til godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø med høy faglig standard og spennende arbeidsoppgaver  
 • En region med fantastisk natur og nærhet til flott turterreng med store muligheter for ski, alpint, jakt, fiske og fjellturer.
 • En kulturby med bl.a.litteraturfestival, jazzfestival (Dølajazz) og flere muséer.  
 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Annet: 

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Vennligst oppgi minst to referanser, hvorav en skal være siste arbeidsgiver.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.    

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Ellen Bøhmer
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 41907719
E-post: ellen.bohmer@sykehuset-innlandet.no
Navn: Ola Dahl-Hofseth
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 48018371
E-post: ola.dahl-hofseth@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Lillehammer
Anders Sandvigsgt. 17
2609 Lillehammer