Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Gjøvik kommune har ca 30 000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo, 1,5 time fra Gardemoen Oslo Lufthavn. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik som har ca 4000 studenter, har sykehus og et mangfoldig næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-, og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng.

Gjøvik kommune har nå ledige fastlegehjemler ved Gjøvik legesenter. 

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Gjøvik Legesenter er et kommunalt drevet legesenter i Gjøvik sentrum, med tilhold i store og gode lokaler.

Legesenteret er velutstyrt og har dyktige helsesekretærer.

Legesenteret har 7 fastleger og driftes med 8.2 avtale, dvs at kommunen drifter legekontoret og har personalan- og arbeidsgiversvaret for hjelpepersonell.En lege er ALIS / LIS3 og har valgt fastlønn med andel av omsetning.

Legene har kollegial fraværsdekning for hverandre ved kurs, i ferier o.l.

Legesenteret benytter CGM som journalsystem.

De vakante hjemlene er selvstendig næringsdrivende leger med hhv listelengder på 1000-1100 pasienter. Listelengder kan justeres og da spesielt for ALIS / LIS3 leger.

Tiltredelse etter avtale.

NB Det er ikke etableringskostnad/ goodwill knyttet til hjemlene!

Arbeidsoppgaver:
 • Utøvende allmennlegetjenester som fastlege i følge lovverk.
 • Deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt med tilhold på Gjøvik Sykehus. 
 • Delta på rullende daglegevakt fordelt på alle fastlegene.
 • Ingen tilpliktet bistilling ved oppstart.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legekontoret i ferie og annet fravær.
Kvalifikasjoner:
 • Det søkes etter lege med interesse for allmennmedisin og som enten er spesialist i allmennmedisin eller i spesialiseringsforløp i allmennmedisin.
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig og ha norsk autorisasjon med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt med refusjonrett fra Helfo.
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet
 • Krav om godkjent politiattest 
 • Relevant erfaring fra kommunehelsetjenesten/allmennpraksis er en fordel.
Vi kan tilby:
 • Spennende allmennlegepraksis i utvikling.
 • Tilrettelgging av spesialiseringsforløp for ALIS / LIS3.
 • En kommune med ungt legemiljø med mange leger i spesialiseringsforløp i allmennmedisin.
 • Egen stilling som utdanningsansvarlig overlege er med på å sikre et godt spesialiseringsforløp.
 • Kommunen har knyttet til seg flere erfarne spesialister i allmennmedisin som supervisører og veiledere.
 • Fleksible avtaler: Ren næringsdrift i enkeltpersonforetak, bare fastlønn eller fastlønn med andel av omsetning.
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gjøvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørnar Eidsvik
Tittel: Tjenesteleder helse
Telefon: + 47 941 61 355
Navn: Laila Lambrecht
Tittel: Utdanningsansvarlig og kommunelege
Telefon: + 47 997 03 963
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Gjøvik Legesenter
Fahlstrøms plass 1
2815 GJØVIK
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image