Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Helse Nord- Trøndelag (HNT) har to lokalsykehus, i Namsos og Levanger, som yter et bredt spekter av spesialisthelsetjeneste til våre 140.000 innbyggere i nordre del av Trøndelag.

Som leder for Klinikk for medisin og nevrologi ved Sykehuset Namsos vil du lede en klinikk med svært mange kompetente medarbeidere med bl.a. legespesialister innen generell indremedisin, gastroenterologi, kardiologi, geriatri, endokrinologi og nevrologi. Gjennom samarbeid mellom sykehusene gis også behandling innen lungemedisin, hematologi, infeksjonsmedisin og dialyse. Klinikken drifter også nevrologisk poliklinikk ved Sykehuset Levanger. 

Regionalt er det etablerte fagledernettverk som styrker et tett regionalt samarbeid, der flere i klinikken og du som klinikkleder vil ha viktige oppgaver.
Klinikkleder er en del av foretaksledelsen i helseforetaket, og deltar i direktørens ledergruppe. Klinikkleder har totalansvar for virksomheten i klinikken. Nærmeste overordnede er administrerende direktør for Helse Nord-Trøndelag. 

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for å lede og samordne klinikkens virksomhet, herunder personalansvar, drift-, fagansvar og ansvar for klinikkens økonomi
 • Utvikle klinikkens ledergruppe
 • Gjennom foretaksledelsen bidra i ledelse og utvikling av helseforetaket
 • Sikre god rekruttering og strategisk kompetanseutvikling
 • Videreutvikle kvalitet og tilbud av pasientbehandlingen, iht styrende krav og behov
 • Legge til rette for forskning, fagutvikling og jobbglidning mellom fagprofesjonene
 • Ta ansvar for tverrgående problemstillinger på overordnet nivå i klinikken, i foretaket, regionalt og  overfor eksterne samarbeidspartnere
 • Tilrettelegge for, lede og gjennomføre sentrale endringsprosesser
 • Sikre samordningsgevinster i egen klinikk og i relasjon til øvrige enheter i foretaket

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på høyskole/ universitetsnivå
 • Relevant helsefaglig bakgrunn og kompetanse
 • Ledererfaring med god økonomisk forståelse, gjerne fra helsesektoren
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • God evne til strategisk tenkning 
 • Forstå betydningen av, samt ha en framtidsrettet holdning til digital kompetanse
 • For å sikre optimal kompetansesammensetning i foretaksledelsen vil legebakgrunn bli vurdert som en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter med god evne til å lytte, involvere og inspirere
 • Gode evner til samarbeid med eksterne aktører, og med alle profesjoner i foretaket
 • God relasjonsbygger med forståelse for organisasjonskulturens betydning for samarbeid, arbeidsmiljø og klinikkens resultater
 • Ansvarlig, robust og helhetstenkende
 • Endringsvillig og handlekraftig

Vi tilbyr

 • En givende og krevende lederstilling med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Spennende oppgaver i et innovativt og dynamisk miljø
 • Store muligheter til å påvirke klinikkens tilbud og det samlede sykehustilbudet i vår region
 • Mulighet for å benytte dine løsningsorienterte evner i spennende utviklingsarbeid
 • Konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde
 • Pensjonsordning, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Annamaria Forsmark
Tittel: Administrerende direktør
Telefon: 45221006
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset Namsos, Helse Nord-Trøndelag HF
Havikvegen 8
7803 Namsos