Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Bergen kommune har styrket kommuneoverlegefunksjonen og søker assisterende kommuneoverlege. Det er ønskelig med spesialitet i samfunnsmedisin. For søkere uten spesialitet vil stillingen bli tilrettelagt for spesialistutdanning i samfunnsmedisin, og opprettet veileder. Bergen kommune har gjennomført en omorganisering av hele kommuneoverlegefunksjonen og flyttet den fra enhetsnivå til kommunaldirektørens stab i Byrådsavdeling for helse og omsorg som en egen seksjon. Denne er ledet av kommuneoverlegen og består av smittevernoverlegen og assisterende kommuneoverleger.

Endringen i organisatorisk plassering har gjort kommuneoverlegefunksjonene tydeligere og muligheten for samarbeid på tvers i kommunen enklere. Kommunelegeseksjonen er nå et sterkt samfunnsmedisinsk fagmiljø og har ledig stilling som assisterende kommuneoverlege/kommunelege. Det er ledig full stilling, men søkere som ønsker deltidsstilling ned til 50 % er også velkomne til å søke.

Byrådsavdeling for helse og omsorg har ansvaret for kommunens tjenestetilbud innen sentrale samfunnsoppgaver som folkehelse, tjenester til eldre og særlig omsorgstrengende, helsetjenester og legevakt.

Arbeidsoppgaver

Kommuneoverlegene ivaretar samfunnsmedisinske oppgaver ut fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om folkehelsearbeid, Helsepersonelloven, Psykisk helsevernloven mfl. Dette innebærer i hovedsak medisinsk faglig rådgivning til ulike etater og tjenester i kommunen, folkehelsearbeid på tvers av byrådsavdelingene, bistand til smittevernoverlegen i smittevernarbeid og setteforeskriving m.m. Det er innført samfunnsmedisinsk beredskapsvakt utenom arbeidstiden. Deltakelse i denne vaktordningen inngår i stillingen. Oppgavene fordeles mellom legene.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i samfunnsmedisin er ønskelig, men andre spesialiteter vurderes også.
 • For søkere til samfunnsmedisinsk utdanningsstilling kreves det autorisasjon som lege og fullført LIS1
 • Fordel med kjennskap til kommunal forvaltning og kommunehelsetjenesten
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig kreves

Personlige egenskaper

 • Du er samfunnsengasjert, positiv og har god evne til å samarbeide med andre
 • Du arbeider selvstendig og tar initiativ
 • Du trives med utviklingsoppgaver og innovasjon
 • Du er systematisk, fleksibel og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Permisjon med lønn til gjennomføring av obligatoriske kurs i samfunnsmedisinutdanningen
 • Veiledning og supervisjon
 • Ferdige spesialister har rett til 4 mnd utdanningspermisjon hvert 5. år jfr SFS2305 11.4
 • Gode muligheter for faglig utvikling i et dynamisk og dyktig fagfellesskap
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
 • En stilling med frihet og ansvar i tråd med tillit og faglighet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktperson
Navn: Trond Egil Hansen
Tittel: Seksjonssjef/Kommuneoverlege
Telefon: 901 76 141
E-post: TrondEgil.Hansen@bergen.kommune.
Arbeidssted
BHO - Kommunaldirektørens stab, Bergen kommune
Rådhusgaten 10
5014 Bergen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image