Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for patologi ved Stavanger Universitetssjukehus er landets fjerde største patologiavdeling. Avdelingen har sine oppgaver innenfor feltene histologi, cytologi, obduksjon og rettsmedisin. Vi utfører rikelig med tilleggsundersøkelser i form av immunhistokjemi, molekylære analyser og kvantitativ patologi.

I likhet med de andre patologiavdelingene i Helse Vest har vi i hovedsak gått bort fra mikroskopet, og utfører nå diagnostisering på skjerm digitalt. Digitaliseringen åpner et hav av teknologiske muligheter relatert til bildeanalyseringsverktøy og bruk av kunstig intelligens, og vi går en spennende fremtid i møte. Cytologisk diagnostikk foregår enn så lenge i mikroskop, men vi planlegger for digitalisering også på dette området.

Avdelingen er en sentral del av sykehusets forskningsmiljø, da særlig kreftforskning, og internt i avdelingen foregår det forskning innenfor flere ulike fagområder. Vi har flere ansatte med doktorgrad, og tilstreber å legge til rette for at medarbeidere med særlig interesse for forskning kan få delta i slike prosjekter.
Arbeidstid er dagtid uten vakttjeneste, og det er muligheter for begrenset fleksibilitet av arbeidstiden. 

Ved avdelingen er vi omtrent 80 medarbeidere, inndelt i syv seksjoner, hvor legene er en egen seksjon med 22 leger. Vi er stolte over å ha medarbeidere med ulik faglig bakgrunn og nasjonalitet, og oppfordrer alle interesserte til å søke. Stavanger og nærliggende områder har mye å by på av natur og kultur, slik at for tilflyttere til regionen ligger alt til rette for trivsel på jobb og privat. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i rutinediagnostikk, histologi og eventuelt også cytologi og obduksjon inkludert rettsmedisinsk arbeid.
 • Delta på lik linje med andre overleger i makroskopiarbeid.
 • Bidra i internundervisning
 • Supervisere og veilede leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i patologi. Erfarne leger i spesialisering med mindre enn ett år igjen til spesialistgodkjenning kan også søke.
 • Norsk autorisasjon
 • Interesse for obduksjonsvirksomhet og rettsmedisinsk arbeid er ønskelig, men ikke et absolutt krav
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå. 

Personlige egenskaper

 • Lærevillig og beslutningsdyktig
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også sammen med andre og på tvers av andre yrkesgrupper

Vi tilbyr

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter tariff, med tillegg etter avtale
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Digital patologi
 • Vi bygger nytt sykehus hvor vi får mye nytt utstyr, med de muligheter det vil gi.
 • Tiltredelse etter avtale

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Janne Kristine Bethuelsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4798048108
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for patologi, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image