Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Som fastlege på Langhus legesenter blir du del av et godt innarbeidet legesenter i et lokalmiljø med befolkningsvekst

Hjemmelen som er ledig, har 1320 listepasienter og har hatt stabil legedekning i snart to tiår. Senteret er en velfungerende og stabil praksis med to fastleger. En av legene er spesialist i allmennmedisin, og det er et populært legesenter med god pasienttilgang og egnede lokaler. 

Legesenteret ligger sentralt i Langhus på Langhus senter med nærhet til kollektivtransport, togstasjon, butikker og boligområder. Senteret er et tingrettslig sameie (sameierne har delt ansvar og eier en ideell andel hver) per dags dato.

Gode muligheter for spesialisering i allmennmedisin

Nordre Follo er registrert utdanningsvirksomhet i allmennmedisin. Ved å tiltre i stillingen ved Langhus legesenter vil det være mulighet for å tegne ALIS-avtale med kommunen. Kommunene har kommet langt i ALIS-oppfølgningen og har også ansatt egen ALIS-koordinator.

Kommunen søker tilskudd for deg som er i utdanningsløp og følger opp på en god måte. Veileder under utdanning vil være spesialist ved Langhus legesenter.


Arbeidsoppgaver
Allmennmedisinske oppgaver som er tillagt fastlege, praksis som selvstendig næringsdrivende.
Det er for tiden ingen tilpliktelse til kommunale medisinske oppgaver.

Kvalifikasjoner
  • norsk autorisasjon som lege 
  • gjennomført turnustjeneste / Lis-1
  • flytende norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som har
  • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og som bidrar til et godt miljø
  • engasjement for fagfeltet/pasientgruppen og er faglig oppdatert
  • evne til å jobbe strukturert og målrettet, og som kan jobbe selvstendig
Vi legger vekt på faglige kvalifikasjoner, kollegial samarbeidsevne, at du egner deg personlig og har evne til å drive privat praksis.

Vi tilbyr
Det er to helsesekretærer ved senteret i henholdsvis 100 % og 60 % stilling.

Vi har innbydende lokaler med alt utstyr som man har behov for i en vanlig allmennlegepraksis: lab med vanlige fasiliteter, spirometri, 24 timers BT mulighet, EKG, eget GYN rom og skiftestue.

Legekontoret er for tiden organisert som et tingrettslig sameie (Sameierne har delt ansvar og eier en ideell andel hver). Vi bruker CGM EPJ-system.

Det er 57 fastleger i Nordre Follo kommune fordelt på 13 legekontorer, hvorav ett er kommunalt fastlegekontor. Kommunale legeoppgaver som sykehjem og KAD samt helsestasjon for barn og ungdom ivaretas av de kommunalt ansatte legene. Legene i næringsdrift er derfor ikke tilpliktet annet allmennmedisinsk arbeid.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nordre Follo kommune
Kontaktpersoner
Navn: Karim Halshow Abdulla
Tittel: daglig leder/ spesialist i allmennmedisin
Telefon: 450 37 576
E-post: langhus.legesenter@gmail.com
Navn: Lene Svendsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 930 56 194
E-post: lene.svendsen@nordrefollo.kommune.no
Navn: Geir Jentoft Korsmo
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 970 38 008
E-post: geirjentoft.korsmo@nordrefollo.kommune.no
Navn: David Johnstone Sørensen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 970 96 017
E-post: david.sorensen@nordrefollo.kommune.no
Arbeidssted
Langhus legesenter
Langhussenteret 7
1405 LANGHUS