Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal.
Klinikk for psykisk helsevern og rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredt tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering av voksne. Vi har virksomhet fra Kolvereid i nord til Stjørdal i sør. Foruten lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern og TSB har klinikken også regional funksjon for spiseforstyrrelser. Klinikk for psykisk helsevern og rus etterstreber høy kvalitet og sikkerhet i arbeidet. Vi driver moderne psykisk helsevern og rusbehandling, har lav andel tvangsinnleggelser og skal være tilgjengelig for befolkningen med korte ventetider og effektiv, kunnskapsbasert behandling. Du vil møte en velorganisert klinikk med høyt ambisjonsnivå innenfor pasientbehandling og faglig utvikling.

Er du interessert i en meningsfull sommerjobb? Liker du å gjøre mange praktiske prosedyrer og ha en variert arbeidshverdag? Da vil du trives som ferievikar hos oss på klinikk for psykisk helsevern og rus. 

Helse Nord-Trøndelag lyser med dette 2 ferievikariater som medisinstudent med lisens/legevikar.
Her har du muligheten til å sikre deg en god anbefaling til videre opptak til LIS 1 stillinger.
Vi bistår med det praktiske fra start til slutt under arbeidsforholdet, sykehuset Levanger leier ut møblerte leiligheter for medisinstudenter som velger sommerjobb hos oss!

Som ferievikar blir du ansatt i vaktlegeenheten.
Klinikken har i dag 17 overlegestillinger og 10 LIS stillinger,  samt 2-3 LIS 1. For-vakter går i 2-delt vaktordning.
Vi er en del av NTNU LINK som er en desentralisert del av legeutdanningen ved NTNU. 

Avdelingen i Levanger består av;
Seksjon for akuttpsykiatri (12 senger og poliklinikk)
Seksjon for allmenn psykiatri (12 senger og poliklinikk)
Seksjon for psykoser (10 senger og poliklinikk)
Seksjon for alderspsykiatri (poliklinikk)
Seksjon for Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (14 senger og poliklinikk)
Seksjon for Avdeling rus og avhengighet (16 senger og poliklinikk) 
Seksjon for lokal sikkerhet (6 senger)

Levanger ligger ca. 80 km nord for Trondheim og 50 km fra sentral storflyplass (Værnes Lufthavn). Flytiden Værnes-Oslo er 1 time. Levanger kommune har godt utbygd skoleverk, et rikt kulturliv og har en variert natur mellom fjord og fjell med gode muligheter for friluftsliv og andre spennende aktiviteter for store og små.

Ta kontakt med avdelingsleder ved spørsmål eller for en uformell prat. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med ruslidelser og ulike psykiske lidelser i samarbeid med spesialist.
 • Ferievikarer vil i stor grad få ansvar for somatiske problemstillinger.
 • Legenes utdanningsplan har høy prioritet. Vi vil legge særlig vekt på personlig egnethet, motivasjon for å lære og å bidra til en faglig utviklingsprosess
 • Medansvar for gode pasientforløp
 • Legene ansettes i vaktlegeenheten som ledes av avdelingsoverlegen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege/medisinstudent med lisens.
 • Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Du er først og fremst pasientorientert  
 • Du må trives i et aktivt og variert miljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner forutsettes
 • Gode evner til målrettet, strukturert og selvstendig arbeid
 • Evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer.
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon. 
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.

Vi tilbyr

 • God opplæring og veiledning.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Gode pensjonsordninger gjennom (KLP)
 • Gruppeliv og ulykkesforsikring
 • Bedriftsidrett.
 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø.
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • Bistand med det praktiske under arbeidsforhold som leie av møblert leilighet gjennom HNT.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Slungård
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74098600
Navn: Karin Wang Holmen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74098630
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger