Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Mange leger er skeptiske til å ta over en fastlegehjemmel i disse dager. Halden kommune ønsker derfor at du skal få prøve deg i en fastleges hverdag i ett år før du bestemmer deg for om du ønsker å overta hjemmelen! Halden kommune har allerede god erfaring med å lyse ut fastlegehjemler med disse betingelsene. Per i dag er det Halden kommune som eier hjemmelen.

Hvis du bestemmer deg for å overta hjemmelen etter et år vil det ikke være behov for ny utlysning. Vi tildeler fastlegehjemmelen basert på denne utlysningen, men du takker i første omgang kun ja til et vikariat. Etter ett år må du bestemme deg for om du ønsker å overta hjemmelen fast. I utgangspunktet vil du jobbe som selvstendig næringsdrivende også det første året. Eventuelle andre ønsker kan imidlertid diskuteres på intervju.

På denne måten håper vi at oppstarten som fastlege blir mindre skremmende og uten langtidsforpliktelser det første året. Halden medisinske senter er veldrevet og med hyggelige og godt erfarne kollegaer. Dette vil vi at du skal få oppleve før du bestemmer deg.

Hjemmelen er ledig fra 1. juli, eller tidligere etter avtale. Listen er låst på ca 600 pasienter, og du velger selv om du ønsker å fortsette med det antallet, eller om du på sikt ønsker å øke listelengden. Halden medisinske senter er et 2-legesenter lokalisert i Halden sentrum med én helsesekretær. Legesenteret er samlokalisert med kiropraktor og turnuskiropraktor, og også en psykolog er lokalisert på huset deltid.

Det er ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen, og per dags dato er dette heller ikke aktuelt, men dette kan avtales inn dersom ønskelig. Hjemmelen inngår for øvrig i kommunens ordninger for dagberedskap og legevakt. Det er i underkant av 1 dagberedskapsvakt hver måned. På kveld/natt/helg har vaktbelastningen den siste tiden vært på ca. 2-3 vakter per måned, med mulighet for hyppigere vakter hvis du ønsker det. Legevakten flytter i disse dager inn i helt nye lokaler, samlokalisert med helsehuset og Stangeberget legesenter.
 
Vi søker kollega med gode kliniske ferdigheter, faglig engasjement og interesse for allmennmedisin
  • Krav om norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS1
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt/ønske om spesialisering i allmennmedisin.
  • Må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
  • Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for privat allmennpraksis
 Vi kan tilby
  • Halden kommune kan tilby gode betingelser ved overtagelse av fastlegehjemmel. 
  • Kommunen er registrert utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for leger i spesialisering i allmennmedisin. Vi kan tilby ALIS-tilskudd på ca kr 300.000, jf. nasjonal ALIS-ordning.
 
Tilsettingsvilkår:
Ved tildeling vil det bli krevd tilfredsstillende politiattest. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med kommunen. For øvrig skjer tildelingen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.

Vi tar sikte på å gjennomføre intervjuer i uke 21-22.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Madelene Berger
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 98810742
E-post: madelene.berger@halden.kommune.no
Navn: Saqib Shahzad
Tittel: praksiskollega/fastlege
Telefon: 911 92 090
E-post: saqib777@rocketmail.com
Arbeidssted
Storgata 12
1771 HALDEN