Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Allmennpsykiatrisk poliklinikk søker etter overlege / spesialist i psykiatri
(nesten ferdige spesialister kan også søke stillingen)

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk har ansvar for utredning og behandling av moderate til alvorlige tilstander innenfor store diagnosegrupper som depresjon, angst, spiseforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser.

Behandlerne er organisert i tverrfaglige team som samarbeider om vurdering og prioritering av tiltak. Det gis behandling både individuelt, i gruppe eller ved kombinasjon av disse. Det tilbys også ulike psykoedukative kurs. Enheten samarbeider tett med de andre enhetene i avdelingen og bidrar til å sikre helhetlige og sammenhengende forløp for brukerne. 

Enheten er kjennetegnet av høy faglig kompetanse og er i utvikling for å møte de fremtidige forventningene til tjenesten. Spesialistene har en sentral rolle i dette og forventes å involvere seg aktivt i opplæring, veiledning og kvalitetssikring, foruten utredning og behandling av egne pasienter. Vi har et godt sosialt miljø med engasjerte behandlere, avdelingen ligger sentralt på Vinderen. 

Arbeidsoppgaver
 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Veiledning og undervisning
 • Tverrfaglig samarbeid i team
 • Øvrige spesialistoppgaver

Egenskaper
Vi søker en faglig sterk overlege:
 • med bred erfaring i utredning og behandling av allmennpsykiatriske tilstander
 • med gode samarbeidsevner
 • som bidrar til gode tverrfaglige teamprosesser
 • som trives med høyt arbeidstempo og har god evne til å prioritere sine oppgaver
 • som er interessert i fagutvikling og modernisering av tjenesten 
 
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi tilbyr
 • Arbeidstid: 08.00-16.00 på hverdager  
 • Lønn etter avtale
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Sykehuset ligger i nærheten av Vinderen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober og kantine.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Harald Aulie
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 02 98 00 / 470 95 614
Navn: Ida Stubberud
Tittel: Ass. enhetsleder
Telefon: 22 02 98 18
Arbeidssted
Forskningsveien 7
0373 OSLO