Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Overlege/psykiater i Krise-Kortidsseksjonen, S1-døgn 100 % fast stilling, tiltredelse etter nærmere avtale.

Vil du være med å utvikle vårt team?

Er du en erfaren overlege som vil være på lag med et kompetent fagmiljø? Vi ønsker oss en ny medarbeider som er faglig engasjert og som kan være bidragsyter i utviklingsprosessen. Hos oss vil du inngå i et godt arbeidsmiljø med allsidige arbeidsoppgaver. Vi jobber nå med hvordan vi skal organisere og benytte døgnplasser i fremtiden. Vi har erfarne miljøterapeuter med spesialkompetanse og spesialister som du  kan samarbeide med og utveksle erfaringer med. Arbeidsoppgaver i enheten  er svært variert, og de pasientene vi møter har et stort spenn i problematikk og behov. Det kan være alt fra utrednings -og observasjonsoppgaver, stabilisering, eksponering, vurdering av videre hjelpetilbud, oppstart eller endringer av medikamentell oppfølging eller oppfølging av ECT-pasienter for å nevne noe. Døgnenheten samarbeider med psykisk helsevern sine ambulante avdelinger og med akuttseksjonen i sykehuset som ligger på Østmarknesset. Døgnenheten har 17 senger, og representerer de allmenpsykiatriske sengeplassene v/Nidaros DPS. Enheten håndterer både planlagte elektive innleggelser, samt pasienter i akutt forløp (akutt psykisk  krise eller akutt psykisk lidelse) Enheten har foruten denne stillingen 2 overleger, 1 psykologspesialist og 1 psykolog i spesialisering, en LIS3 og en LIS1

Ta gjerne kontakt så forteller vi mer om enheten og stillingen  eller gå inn på https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk.helsevern/nidaros-dps/dognenhet-seksjon-1.no

Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i Psykisk Helsevern for voksne i Trøndelag og ligger på Østmarknesset, Lade. Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på cirka 115 000 innbyggere. Opptaksområde går fra Fosen i vest via Trondheim og Malvik og Selbu i Øst.

Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling til voksne  med psykiske helseutfordringer. Oppfølgingen og behandlingen kan være både akutt og planlagt, poliklinisk eller ved døgnopphold. Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning. Vi har et eget Lærings og mestringssenter med fokus på pårørende, samt et forsterket fokus på psykisk helse og arbeid.

Les mer om Nidaros DPS her: https//stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps.

 

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser
 • Fagutvikling gjennom teamdeltagelse, veiledning og undervisning
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde
 • Samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Delta i vaktsystem i PH

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Ønskelig med bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern
 • Utredningskompetanse
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • God evne til prioritering
 • God skriftlig framstillingsevne
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du har interesse for fagutvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Ihht. gjeldende overenskomster og avtaler utdanningspermisjon/overlegepermisjon hvert 5 år i opptjeningsperioden
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving, spennende og sammensatte arbeidsoppgaver
 • Et sosialt, inkluderende godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordning i KLP
 • En arbeidsplass som er en inkludrende arbeidsliv (IA) bedrift
 • Vi ber om at du oppgir minst 2 referanser
 • Vittnemål, attester og autorisasjon legges ved søknaden som sendes elektronisk via Webcruiter
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Arne Einar Krogh Undeland
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 90226711
Navn: Odd Gunnar Ellingsen
Tittel: avdelingssjef
Telefon: 91111993
Navn: Liv Sigrun Engvik
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 41 64 19 22
Navn: Hilde Charlotte Kvernø
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: 91724576
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk Psykisk Helsevern, Allmenn, Rehabilitering og sikkerhet
Østmarkveien 49
7040 Trondheim