Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 2000
  • Journal system: Pridok
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Atlas Medisinske Senter - Langtidsvikariat

Ser etter vikar for 1 år oppstart fra 01.07.2023 og god muligheter for videre forlengelse.

Legesenteret består av en fastlege, solopraksis. Legesenteret er samlokalisert i samme lokaler som Furst laboratoriet i sentrum og det jobber også en privatpraktiserende nevrolog fra samme lokaler.

Listelengde 2000 pasienter, 2/3 menn og gjennomsnittsalder på 34. Pridok journalsystem og god inntjeningsmuligheter. Søker må beherske språket godt og kunne jobbe selvstendig. Send gjerne email med kort søknad og CV til allan.adrian.82@gmail.com

www.atlasmed.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Allan Adrian
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 48347002
E-post: allanadrian@hotmail.com
Arbeidssted
Atlas Medisisnke Senter
Dronningensgate 40
0154 OSLO