Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bergen kommune og Smartlegen samarbeider om å starte opp to nye fastlegekontor i Fana bydel. Ett firelegekontor på Nesttun og ett sekslegekontor på Nordås. Legekontorene vil drives av Smartlegen og fastlegene vil jobbe på avtaler tilsvarende en 8.2-avtale der legen betaler leie til drift, og ellers er selvstendig næringsdrivende. Det medfølger ingen driftsoppgaver. Ved begge kontorene er det tenkt en blanding av fastleger med eksisterende fastlegehjemmel i kommunen fra før, og unge leger som ønsker nullhjemmel. Begge gruppene oppmuntres til å søke.

Dette er en fin mulighet for leger som ønsker å være selvstendig næringsdrivende, men som ikke ønsker driftsoppgaver. Ordningen kan gi bedre tid til pasientene, og mulighet til å drive med andre arbeidsoppgaver som forskning/helsestasjon/skolehelsetjeneste osv. Dersom det er ønskelig, er det også mulighet for fastlønn. Presiser gjerne i søknaden dersom du har et spesifikt ønske om enten fastlønn eller næringsdrivende.

Arbeidsoppgaver
 • Legevaktarbeid ved Bergen Legevakt. Estimert vaktbelastning 2 vakter/mnd. Nattevakt ved BLV 2 vakter/år.
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.

Vi tilbyr
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase 
 • Alis-avtale med refusjon av utgifter tilknyttet spesialisering inntil kr. 310.000/år  
 • Listegaranti for basistilskudd på opptil 700 pasienter i inntil 2 år etter oppstart, ved listetak på minst 700 
 • Praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn, 10 dager/år 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ulrikke Fredriksen Ullestad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40809043
E-post: ulrikke.ullestad@bergen.kommune.no
Navn: Remi Bye
Tittel: Rådgiver
Telefon: 55565817
E-post: remi.bye@bergen.kommune.no
Arbeidssted
Nesttunvegen 92
5221 NESTTUN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image