Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vil du være med på en spennende utvikling i primærhelsetjenesten og fastlegelegesenteret? En av våre erfarne fastleger  ved Herredshuset legesenter i Moelv ønsker å trappe ned, og vi søker etter deg som vil overta og gå inn i deleliste. Deleliste innbærer at ny og avtroppende lege arbeider sammen i fastlegehjemmelen en periode. Hjemmelen er som selvstendig næringsdrivende. 
Ringsaker kommune har 30 fastlegeavtaler og 2 turnuslege fordelt på 7 legesentre. Legevakttjenesten utenom kontortid er organisert i 2 interkommunale legevaktsordninger, hhv. ved Sykehuset Innlandet HF Hamar og Sykehuset Innlandet HF Lillehammer. Legevakter gjøres på Lillehammer, ca 2 vakter i måned. Mulighet for å ta ekstra vakter. 
Sammen med 2 andre legesentre i kommunen deltar Herredshuset i nasjonalt pilotprosjekt om Primærhelseteam. Det innebærer blant annet bedre oppfølging av kroniske pasienter, og at det er ansatt egen sykepleier på legesenteret. Det er en klar forventing at søker er engasjert og aktiv deltaker i dette prosjektet.
Det er 4 hjemler ved senteret. Legesenteret er velutstyrt og godt organisert. Hjelpepersonellet er stabilt og har høy kompetanse. Senteret benytter journalsystemet CGM journal. Senteret er organisert som et DA og ny fastlege forutsettes å inngå i eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene ved senteret.
Det er et godt samarbeid mellom fastlegene og øvrige deler av kommunen. Kommunen har også inngått egen avtale med SKIL – senter for kvalitet i legekontor  - om kvalitetsarbeid i alle legesentrene i kommunen. 
Om hjemmelen
  • Ringsaker kommune vil få ALIS-tilskudd fra Helsedirektoratet til hjemmelen. Som Lis3 vil du dermed få ekstra tilrettelegging for spesialiseringsløpet.
  • Listestørrelsen er på 1050 pasienter.  
  • Varighet på delelisten er anslagsvis 3 år, men kan avtales nærmere. 
  • Kommunen har etablert en egen garantiordning som vil redusere den økonomiske risikoen for nyetablerte fastleger i selvstendig næringsdrift.
  • Det er knyttet kommunal bistilling ved sykehjem til hjemmelen.
  • For øvrig legges fastlegeforskriften og avtalen ASA 4310 mellom legeforeningen og KS til grunn.
Kvalifikasjoner
Vi ønsker faglig engasjert lege som vil bidra til videreutvikling av fastlegetjenesten. Søkere må ha norsk autorisasjon, gjennomført Lis1, kunne beherske norsk skriftlig og muntlig godt og ha kunnskap om relevant regelverk. Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig dyktighet vil bli vektlagt.
For øvrig legges fastlegeforskriften og avtaler mellom legeforeningen og KS til grunn.
Elektronisk søknad og CV, samt kopi av attester og vitnemål registreres via våre nettsider.
I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Ringsaker kommune
Kontaktperson
Navn: Øyvind Sørlien
Tittel: Rådgiver
Telefon: +47 99045166
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Herredshuset legesenter, Moelv
Åsmarkvegen 3
2390 MOELV