Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Sandnes kommune søker deg som er spesialist i allmennmedisin, eller ønsker å bli det, til fastlegehjemler i næringsdrift!
Sandnes er en by i vekst, og ble i 2022 kåret til Norges mest attraktive by. Vi har 76 fastleger fordelt på 18 legesentre. 

Fastlegene i Sandnes har legevakt på Sandnes legevakt. Det er en interkommunal legevakt med fast ansatte leger på dagtid, og dyktige sykepleiere på døgnbasis. Mange av nattevaktene dekkes av fast ansatte leger. Fastlegene har legevakt etter oppsatt turnus, ca. 2-3 vakter per måned. Sandnes kommune inngår i velfungerende interkommunalt samarbeid om KAD avdelingen Jæren øyeblikkelig hjelp, og det er interkommunal sykehjemslegevakt.

Kontaktperson for kommunen:  
Kommuneoverlege Guro Hafnor Røstvig  
e-post: guro.hafnor.rostvig@sandnes.kommune.no

Ledige fastlegehjemler:

Fastlege på Sentrum legesenter
Ledig fra: 1.august 2023
Sentrum legesenter ligger sentralt i Sandnes med gangavstand til togstasjon og buss. Lokalene er lyse og funksjonelle, senteret er veldrevet. Fastlegehjemmelen har 950 listepasienter per i dag. Legesenteret har 4 leger og LIS1 lege hvert halvår. De 3 gjenværende leger er alle spesialister i allmennmedisin, og kan tilby veiledning til ALIS. En er også spesialist i nevrologi.
5 erfarne helsesekretærer ansatt i totalt 3,3 fulle stillinger. CGM journalsystem. Velutstyrt laboratorium og småkirurgirom. Ta kontakt med daglig leder for å få ytterligere opplysninger om legesenteret. 

Kontaktpersoner:
Daglig leder Sentrum legesenter: Christian Nakling tlf 975 01 843
Nåværende hjemmelshaver: Liv-Marit Johansen tlf 992 72 502

Fastlege på Gann legesenter
Ledig fra 1.desember 2023   
Gann Legesenter er lokalisert i en egen helseavdeling på Maxi handlesenter i Sandnes. Det er god parkering og nærhet til offentlig kommunikasjon. Heis med egen adkomst for ambulanse. Fastlegehjemmelen har 1000 pasienter. Senteret er veletablert og veldrevet. Det er et 4-legesenter og drives som AS. 2 av 3 gjenværende leger er spesialister i allmennmedisin, lege nr 3 er i slutten av spesialiseringsløpet. ALIS veiledning kan tilbys på kontoret. Det er 3 sekretærer i full stilling. Senteret er godt utstyrt og har bl.a.  utstyr for døgn-måling BT, døgnreg. av EKG, moderne spirometri, pariapp., godt ultralydapp. etc. Infodoc journalsystem.

Kontaktperson: 
Nåværende hjemmelshaver Pål Hjorth tlf 907 71 384

Fastlege på Spir Helse
Ledig fra: nå. Hjemmelen ivaretas av stabil vikar. 
Fastlegehjemmel som per i dag har 700 listepasienter tilknyttet Spir Helse. Listelengde forventes øket etter avtale mellom legen og kommunen.  Spir Helse ligger sentralt i Sandnes sentrum og har per dags dato 4 fastleger på senteret. 
Spir Helse drifter legesenteret, og legene har ikke administrasjonsoppgaver til drift av legesenteret.
Kontaktpersoner: 
Nåværende hjemmelshaver Monika Usowicz- Kogut, telefon 93926009
Leder på Spir Helse, Elisabeth Heigre telefon 928 06 182

Fastlegeliste på klinikk Spero
Tiltredelse etter avtale. Hjemmelen ivaretas av stabil vikar. 
Fastlegehjemmel som per i dag har 500 listepasienter. Listelengde forventes øket etter avtale mellom legen og kommunen. Hjemmelen er per i dag tilknyttet klinikk Spero, og kan etter avtale med hjemmelshaver videreføres i senteret, eller flyttes. Sandnes kommune ønsker ikke opprettelse av solopraksis, og det forutsettes at hjemmelshaver inngår i en flerlegepraksis ved flytting.

Kontaktpersoner:
Nåværende hjemmelshaver Shiva Amiri telefon: 98483061

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for listepasienter
 • Legevakter etter oppsatt turnus på Sandnes legevakt
 • Inntil 7,5 timer/ uke allmennmedisinsk offentlig legearbeid kan bli pålagt
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege uten begrensninger
 • Rett til trygderefusjon
 • Godkjent norsk turnustjeneste/LIS1 eller tilsvarende, eller godkjent unntak fra LIS1. 
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialister må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering i allmennmedisin.
 • Det kreves gode norsk kunnskaper – muntlig og skriftlig, minimum tilsvarende C1 nivå (Bergenstesten)
 • Godkjent politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse
 • I denne stillingen kreves det at du leverer egenerklæring for tuberkulose og MRSA før tiltredelse
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet og samhandlingsevner vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Næringsdrift
 • Velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg
 • Sandnes kommune er registrert utdanningsvirksomhet, og alle læringsmål i spesialiseringen kan oppnås i kommunen, også institusjonstjenesten
 • Rekrutteringstilskudd på kr 300 000 
 • Avtale om kommunalt tilbakekjøp de første 3 år
 • ALIS avtale og tilskudd under spesialiseringsløpet etter Helsedirektoratets ordning
 • Garanti for basistilskudd opp til 800 pasienter i inntil 2 år etter oppstart med listetak på minimum 800 pasienter
 • Kommunen betaler for legenes tilgang til Norsk elektronisk legehåndbok
 • Arbeid i en trivelig by omgitt av fantastiske naturområder: Strender, fjord og fjell.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
legetjenester
Kontaktperson
Navn: Guro Hafnor Røstvig
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 51 33 74 55
E-post: guro.hafnor.rostvig@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Sandnes kommune
Flere legesentre
4306 SANDNES