Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe som fastlege i Norges mest attraktive by? Gauken legesenter i Sandnes har ledig fastlønnsstilling

Sandnes kommune søker deg som er spesialist i allmennmedisin, eller ønsker å bli det, til spennende fastlegestilling på Gauken legesenter i Sandnes! 

Sandnes er en by i vekst, og ble i 2022 kåret til Norges mest attraktive by. Gauken legesenter er allerede i drift som vikarkontor og har dyktige medarbeider og rutiner. Gauken legesenter skal foreløpig ha 3 fastleger. Vi planlegger utvidelse. Du får mulighet til å være med på å utvikle nytt legesenter med gode arbeidsforhold og godt arbeidsmiljø. Legekontoret skal tilby fremtidsrettede helsetjenester.

Lokalene er sentralt plassert i Sandnes, på Skeiane togstasjon i det som tidligere var Brueland helsestasjon og jordmortjenesten i Sandnes. Kontoret vil på sikt flytte inn i nye lokaler. Vi planlegger for at legekontoret skal være lokalisert sentralt også i fortsettelsen. 

Sandnes kommune er godkjent utdanningsvirksomhet for spesialiteten i allmennmedisin, og tilrettelegger for spesialiseringsløp og etterutdanning. Alle læringsmålene i allmennmedisin kan oppnås i kommunen, også læringsmål som skal oppnås i institusjon. 

Fastlegene i Sandnes har legevakt på Sandnes legevakt. Det er en interkommunal legevakt med fast ansatte leger på dagtid, og dyktige sykepleiere på døgnbasis. Fastlegene har legevakt etter oppsatt turnus, ca. 2-3 vakter per måned. Sandnes kommune inngår i velfungerende interkommunalt samarbeid om KAD avdelingen Jæren øyeblikkelig hjelp, og det er interkommunal sykehjemslegevakt.

Nåværende listelengde: 600 pasienter. Forventet listetak er 600-800 pasienter for ALIS, og ca. 1000 pasienter for spesialist i allmennmedisin. Listelengde vil avhenge av andre kommunale allmennlegeoppgaver og av arbeidsbelastning. Gauken bruker CGM allmenn journalsystem. 

Kontaktperson:  
Kommuneoverlege Guro Hafnor Røstvig  
e-post: guro.hafnor.rostvig@sandnes.kommune.no

Søkere vil bli vurdert fortløpende. 

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for listepasienter
 • Legevakter etter oppsatt turnus på Sandnes legevakt
 • Allmennmedisinsk offentlig legearbeid 
 • Veiledning av kolleger
 • Internundervisning
 • Utvikling av rutiner
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege uten begrensninger
 • Rett til trygderefusjon
 • Godkjent norsk turnustjeneste/LIS1 eller tilsvarende, eller godkjent unntak fra LIS1. 
 • Spesialist i allmennmedisin oppfordres til å søke
 • Søkere som ikke er spesialister i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering i allmennmedisin
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Det kreves gode norsk kunnskaper – muntlig og skriftlig, minimum tilsvarende C1 nivå (Bergenstesten)
 • Godkjent politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse
 • I denne stillingen kreves det at du leverer egenerklæring for tuberkulose og MRSA før tiltredelse

Personlige egenskaper
Sandnes søker deg som er:
 • God til å samhandle og kommunisere med andre
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Engasjert i allmennmedisin
 • Opptatt av gode pasientforløp
 • Faglig dyktig
 • Glad i å dele kunnskapen din med andre
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Hjem-jobb-hjem avtale
 • Gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller
 • Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Velfungerende allmennlegeutvalg og lokalt samarbeidsutvalg
 • Jobb i en kommune med fokus på samhandling og samarbeid med legetjenesten
 • Sandnes kommune er registrert som utdanningsvirksomhet og alle læringsmål kan oppnås i kommunen 
 • ALIS-avtaler etter mal fra Helsedirektoratet
 • Dyktige veiledere i allmennmedisin
 • Arbeid i en trivelig by omgitt av fantastiske naturområder: Strender, fjord og fjell.
 • Sandnes kommune betaler for tilgang for legene til Norsk elektronisk legehåndbok
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Legetjenester 1
Kontaktperson
Navn: Guro Hafnor Røstvig
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 51 33 74 55
E-post: guro.hafnor.rostvig@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Gauken legesenter
Ganddalsgata 7
4306 SANDNES