Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har ledige fastlegelister i Sarpsborg kommune. Fastlegelistene er lokalisert ved Tune legesenter i Bjørnstadveien 2 på Grålum og er ledige fra 01.09.23. Kontoret har fire lister, samt en LIS1 lege. 
Lokalene inneholder 4 legekontor med separat gynrom, stort venterom, velutstyrt laboratorium, ekspedisjon, felles akuttrom, felles behandlingsrom, dame/herregarderobe med dusj og stort felles spise-/møterom. Det er gode gratis parkeringsmuligheter for leger, ansatte og pasienter, samt knutepunkt for lokalbusser på utsiden og kort vei til E6 mot Oslo og Gøteborg. I samme bygg finner man apotek, blomsterbutikk og stor dagligvarehandel. Legene har sine egne parkeringsplasser med ladeuttak (16/400v).
Legesenteret er opptatt av å være moderne. Senteret bruker det skybaserte journalsystemet Pridok. Listestørrelsene varierer fra 900-1300 pasienter.

Arbeidsoppgaver
 • Privat allmennpraksis i fastlegeordningen
 • Deltakelse ved veldrevet interkommunal legevakt. Lav legevaktsbelastning, men muligheter for ekstravakter etter ønske. Kommunen har fast ansatte nattevaktleger på legevakten og beredskap på dagtid ivaretas også av kommunalt ansatte leger.
 • Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes med inntil 7,5 timer pr. uke. Det er p.t. ingen offentlige oppgaver tilknyttet hjemmelen og kommunen har fast ansatte leger på familiesentre, sykehjem og Helsehus. 

Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen.
 • Lege med norsk autorisasjon.
 • Spesialist eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin,  jf. forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, samt godt kjennskap til norsk lovverk.
 • Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper
Ved tilsetning legges det betydelig vekt på personlig egnethet, selvstendighet, samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og faglig dyktighet. Søker må ha gode kommunikasjonsferdigheter og evne til samhandling med andre helseaktører.

Vi tilbyr
 • Systematisk ALIS forløp etter nasjonale retningslinjer som følges opp av teamleder for fastlegeordningen og kommuneoverlege.
 • Sarpsborg kommune er registrert utdanningsvirksomhet for spesialistutdanning i allmennmedisin. Helsehuset i Sarpsborg er godkjent som læringsarena for læringsmålene ALM 055 og 085, og er et alternativ til sykehustjeneste.
 • Proaktiv kommune med fokus på velferdsteknologiske muligheter.
 • Etableringstilskudd ved overtakelse på kr. 300.000.
 • Våren 2023 vil kommunens fastlegestrategi legges frem for politisk behandling - ta gjerne kontakt hvis du vil vite mer

Stillingen forutsetter at man blir enige med eksisterende lege om økonomiske betingelser innen 5 uker etter tildeling og inngår samarbeidsavtale med andre leger ved legesenteret.

Kontakt oss gjerne for en uformell prat.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Benedicte Braathe
Tittel: Teamleder
Telefon: 486 62 830
E-post: benedicte.braathe@sarpsborg.com
Navn: Jens Espeland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 971 07 134
E-post: jens.espeland@sarpsborg.com
Navn: Sissel Helseth
Tittel: Fastlege - hjemmelsinnehaver
Telefon: 458 08 908
E-post: sisselhelseth@gmail.com
Navn: Arslan Akhtar
Tittel: Fastlege - hjemmelsinnehaver
Telefon: 984 92 379
E-post: arslanakhtar@hotmail.com
Navn: Truls Andrè Reitan-Gjersøe
Tittel: Fastlege - hjemmelsinnehaver
Telefon: 906 39 117
E-post: truls.a.reitangjersoe@gmail.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Tune legesenter
Bjørnstadveien 2
1712 GRÅLUM